Salad Bresych Purp Suspe Fishbein (Parve, Passover)

Yn ei llyfr coginio Passover by Design , mae Susie Fishbein, awdur cyfres poblogaidd Kosher by Design , yn galw'r salad hwn, gyda'i "gyfuniad hyfryd o liwiau a gweadau," a gyfrannwyd gan ei ffrind Beth Eidman, "trysor." Mae'n well pan fo'r blasau yn cael cyfle i fwydo, felly cymerwch gyngor Fishbein i'w wneud o leiaf awr ymlaen llaw.

Nodiadau a Chynghorion Profi Rysáit

Os nad oes gennych gymysgedd cawl cyw iâr ar y llaw (neu os yw'n well gennych fethu'r MSG sydd mewn llawer o bowdrau cywasgu kosher), gallwch ei hepgor. Efallai yr hoffech chi ychwanegu pinch neu ddwy halen ychwanegol os byddwch yn taro'r powdr cawl, ond blaswch y salad yn gyntaf - efallai na fyddwch yn ei golli, yn enwedig ar ôl iddo gael cyfle i farinate.

Gwnewch yn Fwyd: Mae'r salad hwn yn gwneud rownd braf o amgylch y flwyddyn, ond os ydych am gadw pethau'n gyfeillgar yn y Pasg (neu dim ond glwten di-dâl), ceisiwch ei weini fel acen i'r Daflen Cyw Iâr, Tatws a Broccoli hawdd hwn. Cinio Pan . Llysieuol? Pâr y salad gyda'r Quinoa hwn gyda Arugula, Sboncen Butternut a Citrus Vinaigrette ac omlet. Ar gyfer pwdin pryd bwyd cig, dewiswch y Dyddiadau Stwffio Cywelod Siocled . Os ydych chi'n cadw at ddewislen llysieuol, mwynhewch rai Brownies Fudge Am ddim Glwten (maen nhw'n cynnwys menyn, felly nid oes goser ar ôl cinio cyw iâr).

Rysáit wedi'i ail-argraffu gyda chaniatâd Passover by Design : Llun Perffaith Kosher gan Ryseitiau Dylunio ar gyfer y Gwyliau gan Susie Fishbein, Cyhoeddiadau Mesorah.

Wedi'i ddiweddaru gan Miri Rotkovitz

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

1. Rhowch y bresych, y cregyn, cnau pinwydd, moron, orennau a llugaeron i mewn i fag grip mawr. Rhowch o'r neilltu.
2. Mewn jar neu frened, cymysgwch y siwgr brown, pupur, halen, finegr, hylif wedi'i gadw o'r orennau, olew, powdr cywasgu, a phowdr garlleg. Cau ac ysgwyd nes cymysgu'n drylwyr.
3. Arllwyswch dros y salad. Golchwch i adael y blasau i gymysgu am o leiaf 1 awr. Yn gallu paratoi yn gynnar yn y dydd.FFYNHONNELL: Passover by Design , gan Susie Fishbein. Rysáit wedi'i ail-argraffu gyda chaniatâd Cyhoeddiadau Mesorah.