Rysáit Hummws Gwenyn

Nid wyf yn gefnogwr enfawr o bethau , ond mae fy ngwraig fel ei bod hi'n ddwyrain Ewrop. Fe'i tyfodd arnyn nhw ac yn dda, doeddwn i ddim ac rwy'n credu eu bod yn ychydig o flas caffael. Pan glywais am fwydydd coginio yn cyflymu swmp o betys, roeddwn i'n ddiddorol. Cefais ychydig o ryseitiau, ond roeddent naill ai'n rhy melys neu'n rhy chwerw. Roedd yn anodd dod o hyd i'r cyfrwng hapus hwnnw. Rwy'n taro'r gegin Fayed a rhoi fy sgiliau coginio i'w defnyddio. Rwy'n creu y rysáit hummus betys cwbl gytbwys sydd fy ngwraig a phlant yn caru yn llwyr.

Rwy'n gobeithio eich bod chi'n mwynhau hummws betys. Nid yn unig y mae'n iach, ond mae'n blasu'n wych!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Beets Boiling

  1. Rhowch betiau ffres, wedi'u trimio mewn sosban a'u gorchuddio â dŵr. Ychwanegu 2 lwy fwrdd o finegr gwyn i'r dŵr. Bydd hyn yn atal y beets rhag colli eu lliw.
  2. Dewch â dŵr i ferwi a chaniatáu i bethau fwydo am funud am 30 munud.
  3. Gadewch i chi oeri a thynnu croeniau'n ysgafn.

Cyfarwyddiadau Rysáit Hwsws Betws

  1. Mewn prosesydd bwyd, cyfuno'r holl gynhwysion. Dechreuwch â 1 llwy fwrdd o olew olewydd ac os yw'r cysondeb yn rhy drwch, gallwch ychwanegu mwy.
  1. Ar ôl ychwanegu'r holl gynhwysion, cyfunwch â phrosesydd bwyd nes cysondeb llyfn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn crafu ochr y bowlen prosesydd bwyd er mwyn sicrhau nad oes unrhyw gynhwysion ar ôl. Gall hyn fod yn gyffredin â sbeisys, fel y cwmin, a hefyd halen.
  2. Unwaith y byddwch wedi cyrraedd cysondeb dymunol, gallwch chi wasanaethu ar unwaith neu osod yn yr oergell ar gyfer hwmws wedi'i oeri. Gweini gyda sglodion pita, trionglau bara pita, cracwyr, neu sleisen ciwcymbr.
  3. Stori hummus i ben yn yr oergell am 3 i 5 diwrnod mewn cynhwysydd clog. Fe welwch fod lliw y hummws yn mynd yn ddyfnach ac yn dywyll wrth i bob dydd basio.

Pryd i Weini Hummws Beet

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 30
Cyfanswm Fat 2 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 13 mg
Carbohydradau 3 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)