Ryseitiau Hummus

Casgliad o Ryseitiau Hummus

Mae hummus yn dip / lledaeniad sy'n cael ei wneud o gywion. Mewn gwirionedd, hummus yw'r gair Arabaidd ar gyfer chickpea. Efallai y byddwch yn sylwi bod llawer o ryseitiau hummws yn galw am ffa garbonzo, nid cywion. Peidiwch â phoeni, garbanzo yw'r cyfieithiad Sbaeneg o chickpea. Fe'u gelwir yn ffa cece yn yr Eidal.

Hummus yw un o'r bwydydd hynaf sy'n dyddio'n ôl i'r hen Aifft. Gwyddom fod cywion yn cael eu defnyddio yn amlach dros 7,000 o flynyddoedd yn ôl.

Ryseitiau Hummus

Os ydych chi'n mynychu bwytai Canol y Dwyrain ac yn bwyta'r hummws, gwyddoch fod hummus yn blasu yn wahanol ym mhobman. Mae gan rai mathau o hummus blas lemwn cryf, mae gan rai flas anhygoel o garlleg, ac mae gan rai hummus naws sbeislyd. Wrth wneud eich hummus eich hun, mae'n rhaid ichi gadw eich cofiadau blas eich hun mewn cof. Os yw rysáit yn galw am lawer o tahini ac nad ydych yn hoffi tahini, graddwch y swm i lawr neu ei hepgor. Yr hwyl am goginio Dwyrain Canol yw nad yw'r symiau cynhwysion wedi'u gosod mewn carreg. Ychwanegwch ychydig o hyn a chymerwch i ffwrdd â hynny ac mae gennych chi gampwaith coginio o hyd!

Dyma rai ryseitiau hummus rhagorol sydd ag amrywiaeth o gynhwysion yn gwneud hummus yn fwy cyffrous!

Gwasanaethu Hummws fel Appetizer

Mae Hummus mewn gwirionedd yn gwneud dewis arall gwych i sglodion a dip.

Gweini un math o hummws neu amrywiaeth gyda llestri pita poeth poeth, sglodion pita, llysiau ffres, neu roi cynnig ar un o'r syniadau blasus hyn gyda hummus .

Mae cyflwyniad yn bwysig o ran hummws oherwydd ei fod yn edrych yn ddiflas yn y rhan fwyaf o'r amser. Mae Bland fel arfer yn hafal ac nid ydych chi am i'r pum gael ei basio oherwydd ei fod yn edrych yn ddiflas. Chwistrellwch chwistrell pupur coch neu barastr ar ben i ychwanegu ychydig o liw. Gweini hummws mewn bowlenni llachar. Gall cyflwyniad fod bron mor bwysig â'r blas.

Does dim ots sut rydych chi'n ei fwyta, mae hummus yn fyrbryd iach ac yn sicr mae'n well i chi na'r hen faglyd o sglodion salsa a tortilla.