Rysáit Mechoui Moroccan (Lliw Coch Oen Oen neu Glad)

Mae Mechoui yn cael ei baratoi'n draddodiadol trwy rostio cig oen gyfan, naill ai ar ysbail dros dân neu mewn pwll yn y ddaear. Mae'r cig yn cael ei fwyta â llaw gyda halen a chin i ddipio.

Gan nad yw'r rhan fwyaf o ffyrnau cartref yn gallu darparu cig oen gyfan, mae'r rysáit mechoui hwn yn galw am rostio cyw oen neu ysgwydd yn y ffwrn yn araf nes bod y cig yn ddigon tendr i dynnu'r asgwrn.

Gall rhostio araf gyda thymheredd isel iawn gymryd hyd at naw awr, gan ddibynnu ar drwch y toriad, ond fe welwch fod yr amser coginio hir yn werth yr arosiad gan fod y cig felly'n dendro fel y gellir ei dynnu'n hawdd. yr esgyrn â llaw - dyna sut y mae'n fwy draddodiadol bwyta beth bynnag!

Os na fydd rhost mor hir, mor araf yn gweithio gyda'ch amserlen, cynhwysir cyfarwyddiadau ar gyfer dulliau rhostio byrrach. Gellir defnyddio'r tair dull i rostio hanner oen neu oen cyflawn iawn os gall eich popty ddarparu ar gyfer y rhostynau mwy mawr hynny.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Paratowch yr Oen

 1. Trimiwch gormod o fraster o goes oen neu oen, a gwneud dwsin neu doriadau dwfn yn y cig gyda blaen cyllell miniog.
 2. Cyfunwch y menyn gyda'r garlleg, halen, pupur, cwmin, saffron, tyrmerig, ac olew olewydd. Lledaenwch y gymysgedd dros y goes neu'r ysgwydd cyfan o gig oen, gan weithio rhywfaint o fenyn i'r incisions a wneir gyda'r cyllell.
 3. Rhowch yr oen mewn padell rostio, a bwrw ymlaen ag un o'r dulliau rhostio isod.

Dull Iawn-Rostio Iawn: 7 1/2 i 9 Oriau

Dyma'r dewis Marrakesh dull. Gallwch leihau'r amser coginio i 4 i 5 awr trwy ddefnyddio tymheredd popty 350 F / 180 C.

 1. Cynhesu ffwrn i 250 F / 120 C.
 2. Rhowch yr oen mewn padell rostio a'i gorchuddio â ffoil, gan selio'r ymylon yn dynn. Rostiwch y cig oen, yn ddigon bob awr ac yn anelu at y ffoil bob tro, am 7 i 8 awr, neu nes bod y sudd yn rhedeg yn glir a bod y cig yn ddigon tendr i bennu'r asgwrn.
 3. Gallai darnau bach o oen, sy'n pwyso llai na 4 punt / 2 kg orffen coginio mewn 6 awr. Efallai y bydd darnau mwy yn cymryd yn nes at 9 awr.
 4. Tynnwch y ffoil a chynyddwch y tymheredd y ffwrn i 475 F / 240 C. Brown y cig oen, yn aml yn aml, am 15 i 30 munud, neu hyd nes bod y cig wedi'i liwio'n dda.
 5. Trosglwyddwch yr oen i fflat a'i ganiatáu i orffwys am 10 munud cyn ei weini. Os dymunwch, arllwyswch y sudd dros yr oen. Gweini prydau o halen a chin ar yr ochr ar gyfer dipio.

Dull Rostio Traddodiadol: 3 i 4 Oriau

Pan fydd yn fyr ar amser, mae'r dull hwn hefyd yn gweithio'n dda iawn, ond ni fydd y cig yn eithaf mor dendr â'r dull uchod. Fodd bynnag, bydd gan yr ŵyn fwy o gwregys crisp, y mae rhai Morociaid yn ei chael yn ddymunol.

 1. Cynhesu ffwrn i 475 F / 240 C. Ychwanegwch 1/2 cwpan o ddŵr i'r sosban, a rhostio'r cig oen, heb ei darganfod, am 20 munud.
 2. Gostwng tymheredd y ffwrn i 325 F / 160 C a pharhau i rostio'r ŵyn, yn aml yn achlysurol, am 2 1/2 i 3 awr, neu hyd nes bod y cig yn dendr, mae'r sudd yn rhedeg yn glir ac mae gan y cig oen crib tywyll.
 3. Trosglwyddwch yr oen i fflat a'i ganiatáu i orffwys am 10 munud cyn ei weini. Os dymunir, gellir tywallt y sudd dros y cig oen a'i gwmpasu. Gweini prydau o halen a chin ar yr ochr ar gyfer dipio.

Dull Cyflym Rostio: 1 i 2 Oriau

 1. Gwreswch y popty i 475 F / 240 C. Cwympiwch goes goes agored yr uen mewn ffoil er mwyn atal llosgi. Ychwanegwch 1/2 cwpan o ddŵr ac ychydig o lwy fwrdd o olew olewydd i'r sosban, a rhostiwch y cig oen, heb ei ddarganfod, am 1 i 2 awr, yn ddigon aml, nes bod y cig oen wedi ei frownio'n dda a bod y sudd yn rhedeg yn glir pan fydd cyllell wedi'i fewnosod yn ddwfn i'r cig.
 2. Os yw'r cig wedi brownio cyn bod y sudd yn glir, gorchuddiwch y cig gyda ffoil rhydd i atal tywyllwch ymhellach.
 3. Trosglwyddwch yr oen i fflat a'i ganiatáu i orffwys am o leiaf 10 munud cyn ei weini. Os dymunir, gellir tywallt y sudd dros y cig oen a'i gwmpasu. Gweini prydau o halen a chin ar yr ochr ar gyfer dipio.

Sut i Wasanaethu'r Mechoui

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 252
Cyfanswm Fat 19 g
Braster Dirlawn 9 g
Braster annirlawn 8 g
Cholesterol 63 mg
Sodiwm 866 mg
Carbohydradau 8 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 13 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)