Sut i Storio a Dewis Oen

Dewiswch y toriad cywir ar gyfer eich rysáit

Dewis a storio oen

Mae lliw yn ddangosydd da o oedran. Mae'r lliw yn ysgafnach, yr iau y cig. Dylai cig oen babanod fod yn binc o binc. Mae cig oen rheolaidd yn bochrog-goch.

Dylid lapio cig oen tir a thoriadau cig oen bach a'u rheweiddio hyd at dri diwrnod. Gellir rhewi mwy o rostiau hyd at 5 diwrnod cyn eu defnyddio.

Gellir lapio cig oen yn dynn a'i rewi hyd at 3 mis, a gellir rhewi mwy a 6 darnau solet hyd at 6 mis.Cynlluniwch ymlaen llaw: dylai'r oen wedi'i rewi gael ei ddiffodd yn araf yn yr oergell, nid ar dymheredd yr ystafell. Bydd hyn yn caniatáu i'r lleithder gael ei aildsugno i'r cig ac nid yw wedi'i golli.

Gall oen wedi'i goginio gael ei oeri hyd at 3 diwrnod neu wedi'i rewi hyd at 3 mis.

Bydd un goes o 6-bunnell oen yn gwasanaethu rhwng 6 ac 8 o bobl.

Dewis cig oen ar gyfer coginio

Wrth ddewis cig oen , rhowch ystyriaeth i dendidwch y toriad fel y byddwch chi'n gwybod sut i'w goginio. Mae toriadau tendr yn gofyn am goginio'n gyflym dros wres cymedrol i uchel, tra bod toriadau llai tendr yn well ar gyfer brawsio a stiwiau.

Toriadau Oen

Mae toriadau tendr oen yn cynnwys:

• Rib: Rhostenni (asen, rhes, coron), chops (asen, riben frenched)
• Lôn: Rhosti (loin, loin dwbl), chops (loin, aren neu Saesneg)
• Coes: Corsen cig oen neu fawn, torri'r goes neu stêc, ciwbiau ar gyfer cebabau

Mae toriadau llai tendr sy'n gofyn am amser coginio hirach yn cynnwys:

• Darn: sleisys cric
• Ysgwydd: rhostenni (rholio, clustog, ysgwydd sgwâr), chops (llafn, braich), cig oen stwd neu fawn, cig oen neu fawn
• Y Fron: Rhostenni ar gyfer stwffio, tywallt (cig oen neu fawn)
• Sianc: cig oen neu sidan maid

Mwy am Ryseitiau Cig Oen a Chig Oen

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng cig oen a thregan?
• Dewis Cig Oen, Storio a ChwtiadauHanes Cig Oen
Ryseitiau Oen