Dail Chard Swistir Stuffed

Mae cig oen ar y tir, reis a digon o fwydydd yn cynnwys y stwffio sydd wedyn wedi'i lapio yn nail cerdyn y Swistir ac wedi'i goginio mewn saws tomato syml. Mae'n troelliad ar ddail bresych wedi'i stwffio'n clasurol, er ei bod hi'n llawer rhy hoff, ychydig yn fwy blasus mewn blas, ac yn cynhesu'n wych ar noson oer. Er ein bod yn caru blas cig oen yn y pryd hwn, mae'r rysáit yn gweithio cystal â chig eidion daear neu hyd yn oed twrci ar y ddaear.

Bydd angen cyfanswm o tua 12 darn cerdyn mawr arnom - rydym yn dod o hyd i ddechrau gyda 2 beddyn ac nid oes angen i bob un ohonom weithio orau, ond byddai 1 criw mawr yn gweithio, yn enwedig os nad ydych yn poeni'n ormodol am y bwndeli sy'n edrych yn berffaith yn gwasanaethu amser.

Nodyn: Rydym yn defnyddio reis grawn byr yn y rhain ar gyfer gwead cywiliog neis a blas ychydig yn fwy melys, ond mae reis grawn canolig neu hir yn gweithio hefyd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Rhowch pot mawr o ddwr ymlaen i ferwi.
 2. Er ei fod yn dod i ferwi, rhowch gerdyn y Swistir : tynnwch y coesyn allan, ond hefyd yn torri allan unrhyw un o'r "asennau" mwy gwyn felly bydd y dail yn hyblyg iawn ac yn hawdd gweithio gyda hi.
 3. Torri'r coesau yn ofalus a'u gosod o'r neilltu.
 4. Rhowch y dail yn ei ddalen a'i dipio i mewn i'r dŵr berw nes byddant, tua 30 eiliad, yn draenio ac yn rinsio gyda dŵr oer i ymuno â bowlen o ddŵr iâ i oeri a gosod y lliw gwyrdd.
 1. Torrwch 1 o'r winwnsyn, mowliwch y garlleg, a chogwch a thorri moron a / neu bennin. Mewn padell saute fawr, sosban bracio, neu pot eang, gwreswch yr olew.
 2. Ychwanegwch y winwnsyn a 1/2 llwy de o halen a saute, coginio a throi yn aml nes bod y nionyn yn feddal ac yn dryloyw tua 3 munud.
 3. Ychwanegu'r garlleg a'i droi i gyfuno. Ychwanegwch y moron (au) a / neu'r pannas a'r cerdyn yn troi at y gymysgedd nionyn a'u coginio, gan droi'n aml nes bod y llysiau'n dendro tua 10 munud.
 4. Trosglwyddwch y llysiau i bowlen gymysgu mawr.
 5. Ychwanegwch y reis a'i gyfuno, yna ychwanegwch y cig oen a'r pupur du a chymysgwch i gyfuno. Rhowch o'r neilltu.
 6. Sychwch y sosban.
 7. Ychwanegwch y tomatos, menyn, a 1/2 llwy de o halen.
 8. Peelwch a hanerwch y winwnsyn arall a'i ychwanegu at y tomatos.
 9. Ychwanegwch y ffonau cile, os ydych chi'n defnyddio. Mwynhewch y tomatos dros wres canolig-isel, gan leihau'r gwres os oes angen i gadw'r tomatos yn ysgafnu'n ysgafn nes bod y menyn yn gwahanu allan o'r tomatos ac mae'r nionyn yn feddal iawn, tua 30 munud.
 10. Blaswch ac ychwanegu mwy o halen i flasu, os hoffech chi.
 11. Er bod y simmers saws, paratowch y dail chard wedi'i stwffio. Gan weithio gyda 1 dail ar y tro, gwasgu unrhyw ddŵr dros ben o'r dail a'i osod ar arwyneb gwaith glân, fflat. Rhowch 2 i 3 llwy fwrdd o'r stwffio ar un pen y dail. Dewch â darn byrrach y dail dros y stwffio, plygu yn yr ochrau i glymu'r stwffio, ac yna rholio'r dail sy'n weddill. Os ydych chi'n gwybod sut i blygu burrito neu rolio gwanwyn, mae'n yr un egwyddor; os na wnewch chi, peidiwch â phoeni amdano - bydd unrhyw ffordd y byddwch chi'n cael y stwffio wedi'i amgáu a'i blygu i'r ddeilen yn iawn. Ei lapio fel pecyn, rhowch ef i fyny a'i lynu yn yr ochrau. Mae'r dail yn hyblyg a gall y cynnyrch terfynol gael eich stamp unigryw.
 1. Tynnwch y haenau winwns o'r saws tomato a'u daflu.
 2. Ychwanegwch oddeutu 1/2 o gwpan o ddŵr i'r saws tomato a dod yn ôl i fudferwr.
 3. Gosodwch y card wedi'i stwffio yn gadael y saws tomato, ei orchuddio a'i goginio nes bod y cig a'r reis yn cael eu coginio a'u tendro, o 30 i 40 munud.
 4. Edrychwch ar y pot yn achlysurol - os yw'r saws tomato yn rhy drwchus neu'n dechrau cadw at y sosban, ychwanegwch 1 i 2 lwy fwrdd o ddŵr a'i fath o droi i mewn rhwng y bwndeli cerdyn ac addasu'r gwres i gynnal mwydryn cyson ond ysgafn .

Gweini bwndeli card y Swistir yn boeth, gyda'r saws ar ben neu ar yr ochr, fel y mae pobl yn hoffi.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 617
Cyfanswm Fat 35 g
Braster Dirlawn 15 g
Braster annirlawn 15 g
Cholesterol 110 mg
Sodiwm 1,934 mg
Carbohydradau 49 g
Fiber Dietegol 4 g
Protein 27 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)