Cacennau Cwpan Pwmpen Vegan

Dyma rai o fy hoff gacennau llysieuol fy hun - mae'r pwmpen yn eu cadw yn llaith heb eu gwneud yn ddwys, ac mae'r sbeisys cwympo bob amser yn driniaeth.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'r popty i 350 F. Llinellwch tun melin 12-cwpan gyda leinin bapur a'i neilltuo.
  2. Mewn cwpan bach, cyfunodd y llaeth almon (neu laeth soi) a vingear. Rhowch gymysgedd i orffwys am 5 munud.
  3. Mewn powlen gymysgu mawr, cymysgwch y blawd, powdr pobi , soda pobi , siwgrau, sinamon, sinsir, cnau cnau, a halen. Rhowch o'r neilltu.
  4. Mewn powlen gymysgu arall, cymysgwch y pwrs pwmpen, olew canola, vanilla a chynhyrchyn finegr-finegl almon gyda'i gilydd. Ychwanegwch y cynhwysion gwlyb i'r sych, gan gymysgu nes eu bod yn gyfuno. Rhannwch y batter i'r cwpanau, gan lenwi pob leinin tua ¾ llawn. Gwisgwch am 16 i 20 munud, neu hyd nes y bydd toothpick wedi'i fewnosod yng nghanol cwpanen sy'n ymddangos yn lân. Rhowch gacennau cacen i oeri yn llwyr cyn rhewio â rhewio caws hufen vegan .

** Mae'r rysáit hon yn addas ar gyfer dietau di-laeth, di-wy a vegan, ond fel gydag unrhyw rysáit a fwriedir ar gyfer pobl ag alergeddau neu gyfyngiadau dietegol, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen yr holl labeli maeth yn ofalus i sicrhau nad oes unrhyw laeth llaeth cudd (neu alergenau eraill, os yw'r rhain yn berthnasol i chi).

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 197
Cyfanswm Fat 13 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 7 g
Cholesterol 7 mg
Sodiwm 251 mg
Carbohydradau 20 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)