Rysáit Venco Osso Buco

Mae Osso Buco yn ddysgl clasurol Eidalaidd o fagiau llysiau brais. Ond yn yr amrywiad ysbrydol hwn o'r rysáit traddodiadol, rhoddir shanks melys ar gyfer y sachau llysiau, ac maent yn rhoi blas lawnach a mwy cadarn i'r brawd. Fel y prydau mwyaf brais, bydd y buso osso yn blasu hyd yn oed yn well ei ailgynhesu'r diwrnod wedyn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'r popty i 325 F. Ar wres y stôf, ffwrn Iseldiroedd neu bot trwm mawr dros wres canolig-uchel. Tymorwch y shanks melys gyda halen Kosher a sawl melyn da o bupur ffres.
  2. Ychwanegwch y menyn a'r olew olewydd i'r pot dros wres canolig-uchel, Pan fydd y menyn wedi rhoi'r gorau i ewyn, ychwanegu'r shanks dwylo ar y tro, a'u rhoi ar bob ochr. Trosglwyddwch y shanks brown i flas.
  1. Lleihau gwres i ganolig, a rhowch y winwnsyn wedi'i dorri nes ei fod yn frown euraidd, gan ychwanegu ychydig mwy o fenyn ac olew olewydd neu'r ddau os oes angen.
  2. Ychwanegwch y moron wedi'i dorri a'i seleri, a'i saethu tan dendr, tua 7 munud. Ychwanegwch garlleg, a sauté 1 munud (gofalwch peidiwch â gadael iddo losgi).
  3. Ewch yn y gwin coch a diheintiwch y pot trwy dorri'r darnau crwst gyda llwy bren neu sbatwla. Ychwanegwch y tomatos, broth cig eidion, dail bae, a thyme i pot. Dychwelwch y shanks brown i'r pot ynghyd ag unrhyw sudd sydd wedi cronni ar y plat.
  4. Gorchuddiwch y pot a'i ddraenio yn y ffwrn nes bod y gwningen yn dendro am 2-1 / 2 i 3 awr. Wrth dendro, bydd fforch neu gyllell yn perffaith y cig yn hawdd a'i wahanu. Os nad yw'r gosbenni wedi dod yn dendr, dim ond cadw ei goginio. (Nid oes unrhyw beth o'r fath ag osco buco caled, dim ond osco buco nad yw wedi'i goginio'n ddigon hir.)
  5. Pan fydd y buso osso yn dendr, tynnwch y shanks o'r pot i flas cynnes. Rhowch y pot ar ben y stôf dros wres uchel a dwyn y sudd sosban i ferw. Gadewch iddynt leihau hanner, tua 5 munud.
  6. Os ydych chi eisiau saws trwchus, cymysgwch rannau cyfartal o ran corn a dŵr mewn powlen fach, yna chwistrellwch i'r saws. Gallwch hefyd gymysgu menyn a blawd meddal gyda'i gilydd, a'i ychwanegu at y saws berw.
  7. Cymysgwch y persli, garlleg a chwistrell lemwn mewn powlen fach. Gweinwch y buco osso, gyda saws gyda'i gilydd a sawl chwistrellu'r gremolata.


* Ar gael yn Broken Arrow Ranch.

Rysáit trwy garedigrwydd Broken Arrow Ranch .

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 674
Cyfanswm Fat 33 g
Braster Dirlawn 13 g
Braster annirlawn 14 g
Cholesterol 209 mg
Sodiwm 628 mg
Carbohydradau 19 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 69 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)