Ryseitiau Gaeaf i Blant

12 Ryseitiau Haeaf Hawdd i Blant I'w Gynnwys O'r Mewnol Allan

Mae'r ryseitiau gaeaf hyn ar gyfer plant yn cynnwys ffefrynnau clasurol sy'n hoffi plant, fel macaroni a chaws, yn ogystal â chawliau, stiwiau a chaserolau, pob un a gynlluniwyd gyda phalatau plant mewn golwg. Ond nid yw'r plant yn unig ar gyfer y ryseitiau gaeaf hyn - byddant yn apelio at palatau oedolion hefyd. Gallwch chi wneud y ryseitiau gaeaf hyn hawdd gyda'r plant neu chi'ch hun. Dim ond sicrhewch eu gwneud nhw!

 1. Rysáit Casserole Tot - Dyma un o'r ryseitiau gaeaf hynny y bydd y plant yn eu mwynhau - ac mae'n rhad, hefyd.
 1. Macaroni a Rysáit Caws - Mae'r rysáit mawreddog, cawsog a chaws hon bob amser yn daro gyda'r plant, ac mae'n arbennig o foddhaol ar ddiwrnodau oer y gaeaf.
 2. Rysáit ar gyfer Meatloaf gyda Bacon - Nid oes dim mwy yn gartrefol nac yn bodloni yn y gaeaf na chig cig bach, ac mae'r rysáit hwn yn enillydd go iawn. Bydd plant ac oedolion yn mwynhau ychwanegu cig moch i'r rysáit sydd gan y teulu hwn.
 3. Rysáit Cawl Tortilla Cyw Iâr ar gyfer y Cogen Araf - Dyma un o'r ryseitiau Crockpot gwych a throi y gallwch chi eu gwneud yn ystod amser cinio ac yn barod i ginio. Ac yn wahanol i lawer o ryseitiau cawl coginio araf, nid yw hyn yn ddyfrllyd nac yn denau. Daw'r gwead trwchus o gawl tomato cywasgedig.
 4. Rysáit Ziti Baked - Mae'r rysáit pasta hawdd hwn yn berffaith ar gyfer coginio'r gaeaf, oherwydd ei fod mor llenwi. Dim ond ychwanegu salad gwyrdd, ac mae gennych chi fwyd gwych.
 5. Ryseit Macaroni Iach a Chaws - Does dim rhaid i ryseitiau gaeafog gael eu lwytho â braster neu galorïau i fod yn gysurus. Mae'r ryseit macaroni a'r caws iach hwn yn enghraifft berffaith. Mae macaroni grawn cyflawn, brocoli a iogwrt Groeg yn ychwanegu maethiad i'r rysáit gaeaf hynod braf.
 1. Rysáit Darn Pastwyr - Dylai ryseitiau'r gaeaf fod yn gysurus, a dyma'r diffiniad iawn o fwyd cysur. Mae haen o datws mwdlyd hufenog yn eistedd ar ben haen o gig eidion a llysiau yn y rysáit caerolau gaeaf hwn y bydd y teulu cyfan yn ei fwynhau.
 2. Rysáit Cawl Brocoli - Mae'r rysáit cawl brocoli hufenog hwn yn un o hoff ryseitiau gaeaf fy mhlant. Ac mae'r rysáit hon yn ffordd wych o gael plant i fwyta brocoli.
 1. Rysáit Spaghetti wedi'i Baku - Pwy nad yw'n caru sbageti a chên cig? Mae'r rysáit hawdd hon o'r gaeaf yn cymryd yr un blasau hynny ac yn eu dychmygu mewn ffurf caserol hawdd ei wneud.
 2. Rysáit Casswnel Tiwna - Mae rhywbeth am ddiwrnodau eira sy'n gwneud pobl yn anffodus caserolau wedi'u gwneud â chawliau hufenog. Mae'r rysáit canŵelau tiwna hwn yn fersiwn cywir o'r ffefryn retro, wedi'i wneud gyda hufen cawl brocoli a sesiwn hwylio Old Bay.
 3. Rysáit Darn Tortilla - Mae'r rysáit llysieuol hwn i blant yn gaserole haen wedi'i wneud â ffa, caws a tortillas. Yn rhwydd ac yn llenwi, mae'r rysáit gaeaf hwn yn gwneud pryd boddhaol ar gyfer llysieuwyr a bwyta cig.
 4. Rysáit Pwdin Reis Cogydd Araf - Efallai nad oes rysáit pwdin y gaeaf yn fwy cyfforddus na pwdin reis, ac mae'r fersiwn hon mor hawdd, byddwch chi am ei wneud unwaith eto.