Salad Madarch Cyw iâr a Phortobello

Mae hwn yn salad blasus ac mae'n baratoi hawdd. Y gwisgo hufen sur yw'r brigiad perffaith ar gyfer y salad hwn, ond mae croeso i chi roi gwisgo ffroglen neu ffefryn eich teulu.

Gweinwch y salad cyw iâr hwn gyda chwpan o gawl ar gyfer pryd blasus a boddhaol. Defnyddiais badell gril i goginio'r bronnau cyw iâr, ond gellid hefyd ddefnyddio cyw iâr wedi'i fricio neu gyw iâr wedi'i ffrio.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Cynhesu'r ffwrn neu'r dres cynhesu i 250 ° F.

Golchwch cyw iâr ac ewch yn sych. Rhowch ddarn o blastig yn lapio dros fron cyw iâr a phunt yn ysgafn i drwch hyd yn oed (1/2 modfedd). Ailadroddwch gyda chyw iâr sy'n weddill a chwistrellwch bob darnau'n ysgafn gyda halen a phupur.

Brwsio padell gril gydag olew olewydd; lle dros wres canolig-uchel. Coginiwch gyw iâr am tua 5 munud ar bob ochr, neu hyd nes ei goginio a'i frownio. Ysglygu'n ysgafn â choginio tyfu; gorchuddiwch yn ffoil gyda ffoil a chadw'n gynnes yn y ffwrn gwresogi neu'r drawer cynhesu.

Brwsio madarch portobello gydag ychydig o olew olewydd. Grilio am tua 3 munud, neu hyd nes ei fod yn frown ar y ddwy ochr ac yn boeth.

Yn y cyfamser, trefnwch gymysgedd gwanwyn ar 4 plat.

Trefnwch madarch poeth dros y gwyrdd, yn ogystal â darnau o gaws.

Sicrhau cyw iâr i mewn i stribedi a gosodwch dros y madarch a'r caws; brwsiwch yn hael gyda'r gwisgo hufen sur (gweler isod).

Rhowch ychydig o domatos wedi'u rhostio neu tomatos ceirios a winwns cocktail neu winwnsyn coch wedi'i dorri ar y platiau.

Chwistrellwch gyda croutons, os dymunir.

Gwisgo

Cyfuno cynhwysion gwisgo, ychwanegu ychydig o laeth neu hufen, os oes angen. Blaswch ac addaswch sesiynau tymheru, gan ychwanegu halen, i flasu.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Hoff Salad Cyw iâr

Salad Cyw iâr gydag Afalau a Llusgennod

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 763
Cyfanswm Fat 62 g
Braster Dirlawn 19 g
Braster annirlawn 21 g
Cholesterol 168 mg
Sodiwm 502 mg
Carbohydradau 7 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 43 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)