Sut i Ddewis, Storio a Paratoi Mah-mahi

Popeth y mae angen i chi ei wybod am y Pysgod hynodus a rhyfeddol

Os ydych chi'n chwilio am bysgod iach, iach nad yw'n rhy bysgod, efallai mahi-mahi fod yn ddewis gwych. Mewn dim ond 145 o galorïau fesul gwasanaeth chwe-uns, mae mahi-mahi yn cynnwys 31 gram o brotein ac un gram o fraster. Ac oherwydd eu bod yn bysgod sy'n tyfu'n gyflym gyda chylch bywyd cymharol fyr o tua pedair i bum mlynedd, mae mahi-mahi yn tueddu i fod yn is mewn mercwri a sylweddau a allai fod yn niweidiol na rhai pysgod sy'n tyfu'n araf sydd â datguddiad amgylcheddol hirach.

Er bod y mahi-mahi lliw llachar yn cael ei weld o bryd i'w gilydd yn "ddolffin", mae'n pysgod yn fawr ac nid yw'n gysylltiedig â dolffiniaid a phorthladdoedd, nad ydynt yn bysgod o gwbl ond mamaliaid môr anadlu. Ond p'un a yw'n cael ei alw'n ddolffin neu mahi-mahi (neu Dolphinfish neu Dorado) byddwch chi'n ei alw'n flasus! Mae Mahi-mahi yn bysgod hyblyg sy'n cynhyrchu canlyniadau ardderchog gan ddefnyddio dim ond unrhyw ddull coginio. Mae'r cnawd ysgafn, melys-sy'n dechrau pincyn ond yn troi gwyn wrth iddo goginio - yn flin iawn ond hefyd yn eithaf llaith a blasus.

Yn barod i roi cynnig ar mahi-mahi? Dilynwch yr awgrymiadau hyn ar gyfer prynu, storio a pharatoi mahi-mahi.

Cynghorau Prynu Mahi Mahi

Wrth brynu mahi-mahi yn y siop groser, mae ychydig o bethau i'w cadw mewn cof:

Trin a Storio Mahi-mahi

Unwaith y byddwch chi'n dod adref gyda'ch toriad mahi-mahi perffaith, mae rhai camau y gallwch eu cymryd i sicrhau nad yw'n difetha ac i baratoi'r pysgod ar gyfer coginio:

Sut i Goginio Mahi Mahi

Mae Mahi-m ahi yn bysgod bras, felly gofalwch beidio â'i orchuddio neu bydd yn sychu. Yn dibynnu ar drwch, dim ond tair i bedwar munud y bydd arnoch angen ei goginio.

Gadewch y croen os ydych chi'n bwriadu grilio ffiledau mahi-mahi, gan y byddant yn dal â'i gilydd yn well yn ystod y grilio. Cogiwch yr ochr croen i lawr ar gril cymedrol poeth a'u troi'n ofalus.

Ar gyfer ffiledau croen, defnyddiwch fasged grilio fflat.

Un ffordd wych o baratoi mahi-mahi yw ei brwsio â saws chimichurri cartref a chuddio, ond gallwch hefyd ei grilio, ei ffrio, ei chlygu, ei stemio, a mwy. Torrwch i mewn i stribedi ac yn ddiflasu, mae hyd yn oed yn gwneud tempura blasus. Rhowch gynnig arno mewn unrhyw rysáit sy'n galw am dilapia neu fôr catfish ac rydych chi mewn gwirionedd am driniaeth go iawn.