Sut i Gludo Corn

7 Cam i Dynnu Helygiau Corn

Rydw i wedi cipio llawer o ŷd yn fy mywyd. Fel plentyn, byddai ein teulu estynedig mawr yn ei gasglu yn ein caban ar benwythnosau haf, a fy ngwaith i chwalu, fodd bynnag, roedd llawer o glustiau o ŷd melys ffres a brynwyd ar ffermydd ar y ffordd i'r gogledd. Isod mae'r dull y gallaf ei wneud orau, yn gyflymaf, ac heb dechnoleg allanol, tra'n dal i basio prawf fy nain am fod yn ddi-sidan. Rydw i wedi gwylio pobl yn ysgubo un haen o brys ar unwaith. Mae'n poeni fi.

Sylwer: Mae rhai pobl yn hoffi chwistrellu clustiau corn mewn microdon am 2 neu 3 munud yn gyntaf ers i'r stêm a grëwyd wneud y cobs yn rhwydd hawdd eu tynnu. Mae'n gweithio, ond nid yw microdonau bob amser ar gael ac nid wyf bob amser eisiau i'm corn gael ei goginio ychydig cyn i mi ddechrau gyda hi.