Sut i Rewi Briwiau Brwsel Dau Daith

Ymestyn y Tymor a Rhewi'ch Ffrwythau Ffres neu Rost

Mae brithyll Brwsel, aelod o'r teulu bresych, yn llysiau hawdd ac economegol i dyfu yn yr ardd gartref. Gall pob planhigyn gynhyrchu hyd at 3 bunnell o sbring trwy gydol y tymor tyfu. Fel y rhan fwyaf o lysiau, mae briwiau Brwsel yn rhewi'n hyfryd.

Y pryfed bach bresych fel tyfu ar y stalk. Efallai y byddwch hyd yn oed yn eu canfod yn cael eu gwerthu ar y stalk yn y cwymp, y gaeaf, neu yn y gwanwyn cynnar. Os ydyn nhw ar y trwyn, byddant yn fwy ffres, yn fwy blasus, ac yn frawychus.

Gallwch chi eu rhostio hyd yn oed, yn llosgi ac i gyd, a'u torri i ffwrdd i fwyta neu rewi.

Gan ddefnyddio'r camau hyn, gallwch chi rewi eich brwynau Brwsel ffres neu wedi'u rhewi a'u mwynhau trwy gydol y flwyddyn.

Sut i Rewi Ysbwriel Brwsel Ffres

 1. Dewiswch ffrwythau cadarn, compact o 1 i 2 modfedd mewn diamedr. Edrychwch am unrhyw arwyddion o ddifrod o bryfed. Trimiwch ac anwybyddwch y gwreiddyn ac unrhyw ddail allanol bras, melyn, neu ddifrodi.
 2. Golchwch o dan ddŵr oer, rhedeg. Os ydych chi'n amau ​​pryfed, trowch y chwos am oddeutu 1 awr mewn dŵr oer gyda 1 llwy fwrdd o halen y galwyn. Bydd yr halen yn rhwystro unrhyw bryfed neu fwydod a allai fod yn cuddio yn y dail.
 3. Llenwch bowlen fawr gyda rhew a dŵr; neilltuwyd.
 4. Dewch â phot mawr o ddŵr i ferwi dros wres uchel.
 5. Mae amser gwasgu yn dibynnu ar faint y pennau, felly trefnwch a gwahanwch y brwynau yn ôl meintiau.
 6. Ychwanegu'r pryfed i'r dŵr berw, y rhai mwy yn gyntaf. Rhowch y briwiau mawr am 5 munud, y sbriwiau cyfrwng am 4 munud, a'r ysgallion bach am 3 munud.
 1. Gallwch naill ai eu coginio mewn llwythi mawr, canolig a bach neu ychwanegu'r rhai cyfrwng ar ôl i'r rhai mawr gael eu coginio am 1 munud ac wedyn ychwanegwch y rhai bach ar ôl i 2 funud fynd heibio. Parhewch berwi am 3 munud.
 2. Rhowch briwiau gwag yn syth i'r dŵr iâ i atal y broses goginio a'i oeri yn llwyr.
 1. Lledaenwch y chwistrellu allan mewn un haen ar daflen pobi mawr ac yn eu sychu. Rhewi'r ysgewyll am oddeutu 1 awr.
 2. Trosglwyddwch y briwiau wedi'u rhewi i fagiau rhewgell neu gynwysyddion, a gwasgwch gymaint o awyr â phosib. Mae system selio gwactod yn fuddsoddiad ardderchog, yn enwedig os gwnewch lawer o rewi.
 3. Labeliwch y cynwysyddion neu'r bagiau gyda'r enw a'r dyddiad a rhewi briwiau Brwsel am hyd at 12 mis.
 4. Bydd punt o briwiau Brwsel wedi'u torri â ffres yn cynhyrchu tua 1 1/2 o luniau wedi'u rhewi.
 5. I goginio'r ysgelau wedi'u rhewi, gorchuddiwch â dw r tymhorol mewn sosban a'i ddwyn i ferwi. Gostwng y gwres, gorchuddiwch, a'i goginio am tua 10 i 15 munud, neu hyd nes y bydd yn dendr. Mae'r pryd hwn o frithyll Brwsel wedi'i symmered gyda tomatos wedi'u stwio yn ffordd arall o fwynhau'r brwynau wedi'u rhewi. Yna gellir ei goginio mewn gratin gyda hufen a chaws hefyd .

Sut i Rewi Cribau Brwsel Rhostog

 1. Trimiwch a glanhau brwynau Brwsel yn dilyn camau 1 a 2, uchod.
 2. Cynhesu'r popty i 400 F (200 C / Nwy 6).
 3. Trowch briwiau Brwsel gyda tua 2 llwy fwrdd o olew olewydd ychwanegol ar gyfer pob bunt o sbriws.
 4. Trefnwch y brwynau mewn haen sengl mewn padell jeli-rholio neu sosban pobi.
 5. Rostio am tua 40 munud, neu hyd yn dendr, gan ysgwyd y sosban yn aml i droi'r briwiau.
 1. Tynnwch i rac a gadewch i'r brwynau oeri yn llwyr. Trosglwyddwch y briwiau wedi'u hoeri i fagiau rhewgell neu gynwysyddion sy'n addasadwy.
 2. Label gyda'r enw a'r dyddiad; rhewi'r ysgelau rhost am hyd at 12 mis.
 3. I goginio, saute mewn skillet neu sosban saute mewn olew olewydd neu fenyn ychydig nes ei fod yn dendr neu'n gwresogi yn y microdon. Dewch â 1 llwy fwrdd o sudd lemon, os dymunir.

Prynu System Selio Gwactod BwydSaver O Amazon

Prynu System Selio Llwch Gwag FreshSaver Bwyd From Amazon