Rysáit Flapjack Museli Hawdd ac Iach

Mae Flapjack yn un o'r bwiau hambwrdd mwyaf poblogaidd ym Mhrydain Prydain. Gallai fod oherwydd eu bod mor gyflym ac yn hawdd i'w gwneud a maethlon hefyd. Mae yna lawer o arddulliau o flapjack gyda bron unrhyw gyfuniad o gnau, hadau, ffrwythau a blawd ceirch wedi'u rhwymo ynghyd â Gwenyn Aur a menyn bach.

Dyma arddull ychydig yn wahanol a ddarganfyddais yn ddiweddar. Nid oes pobi yn y ffwrn, dim ond ychydig o goginio stôf. Mae'r flapjack hwn yn seiliedig ar y cyhyrau, felly mae'n cynnwys dogn hefty o gnau, hadau, ffrwythau, mewn gwirionedd, yr hoffech chi ddilyn y mesurau isod sy'n defnyddio cyfaint (defnyddio jwg mesur gwydr) yn hytrach na phwysau. Gyda'r rysáit hwn mae gennych chi ryddid creadigol i greu flapjack gyda blasau yr hoffech chi.

Nodyn Cyflym: nid yw Flapjack Prydain yr un fath â Flapjack Americanaidd, sy'n fwy o gremacyn na'r trawsti syml hwn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Cynhesu badell ddwfn fawr ar y stôf. Ychwanegwch y ceirch a'ch cyfuniad cnau a hadau (peidiwch ag ychwanegu unrhyw ffrwythau) a choginiwch am bum munud, gan droi'n gyson i dostio'r cynhwysion, gan gymryd gofal i beidio â llosgi, dylai'r gymysgedd fod yn frown euraid yn unig.

Tynnwch o'r gwres a gadael i oeri. Rhowch y siwgr mêl, brown tywyll a menyn i mewn i sosban. Toddi, y rhain gyda'i gilydd ar wres canolig, i ddiddymu'r siwgr yn llwyr.

Coginiwch am 5 munud arall ar wres isel, unwaith eto, gan ofalu nad ydych yn llosgi. Trowch y gwres i ffwrdd a'i gadw i un ochr.

Cymysgwch y cynhwysion tost gyda'r cymysgedd menyn wedi'u toddi i ffurfio toes dwys.

Rhowch tun tun cacen 20cm x 20cm / 8 "x 8" / sgwâr a llinellwch y gwaelod gyda thaflen o bapur pobi. Gwasgwch y gymysgedd flapjack yn gadarn ac yn gyfartal i'r tun gan sicrhau ei fod yn mynd i mewn i'r corneli.

Nodwch sgwariau a petryalau yn y flapjack yna rhowch y tun yn yr oergell a gadewch am ychydig oriau i'w gosod.

Mae'r Flapjack yn cadw'n dda mewn tun gwynt.

Rhai Cyfuniadau Awgrymedig ar gyfer Museli Flapjack:

Cymysgwch afalau sych, gellyg a bricyll (wedi'u torri'n ddarnau bach) gyda'r llugaeron sych (gan wneud 235 ml yn gyfan gwbl).

Mae Marmalade yn ychwanegiad hyfryd arall gyda'r blas oren chwerw, fodd bynnag, mae ganddi fwy o siwgr.

Cymysgwch 235 ml o gnau coco wedi'u torri i mewn i hadau llin, sesame, pwmpen a blodyn yr haul (cyfanswm o 700 ml)

Os ydych chi eisiau ffibr ychwanegol, disodli rhai o'r hadau â germ bach o wenith.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 627
Cyfanswm Fat 41 g
Braster Dirlawn 10 g
Braster annirlawn 9 g
Cholesterol 30 mg
Sodiwm 8 mg
Carbohydradau 60 g
Fiber Dietegol 9 g
Protein 13 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)