Sut y Defnyddiwch Powdwr Arrowroot mewn Coginio

Mae powdwr arrowroot yn powdr gwyn, di-flas a ddefnyddir i drwch sawsiau, cawl a bwydydd eraill. Mae powdwr arrowroot yn cynnwys storchod a dynnwyd o wahanol gyfarpar trofannol, megis y planhigyn saethu a'r casa. Efallai y bydd rhai cymysgedd powdr saeth is o ansawdd yn cynnwys starts starts, felly sicrhewch ddarllen y rhestrau cynhwysion yn ofalus.

Defnyddiwch mewn Coginio

Mae powdwr arrowroot ddwywaith y pŵer trwchus o flawd gwenith ac oherwydd nad yw'n cynnwys protein, saeth saeth heb glwten.

Yn wahanol i gorser y corn , mae powdr saeth yn creu gel berffaith glir ac nid yw'n torri i lawr wrth ei gyfuno â chynhwysion asidig fel sudd ffrwythau. Mae Arrowroot hefyd yn sefyll i rewi tra bod cymysgeddau sydd wedi'u trwchu â choesen corn yn tueddu i dorri i lawr ar ôl rhewi a dadlo.

Sut mae'n cael ei ddefnyddio

Oherwydd bod saeth saeth yn gallu sefyll i fyny i gymysgeddau asidig, mae'n ardderchog ar gyfer trwythu gels ffrwythau a sawsiau ffrwythau fel saws llugaeron neu sawsiau asidig fel saws melys a saws . Mae powdwr arrowroot yn ardderchog ar gyfer gwneud hufen iâ esmwyth esmwyth gan ei fod yn ymyrryd â ffurfio crisialau iâ mawr ac nid yw rhewi yn effeithio arno. Er ei fod yn dda i hufen iâ, nid yw powdr saethu yn cael ei awgrymu i'w ddefnyddio gyda chynhyrchion llaeth heb eu rhewi eraill gan y gall gynhyrchu gwead slimiog neu annymunol.

Yn yr un modd, mae cornsharch, saeth saeth hefyd yn ardderchog ar gyfer cawliau, sawsiau a chrefi trwchus, ac fe ellir ei roi yn lle cnau corn.

Cynghorau

Yn union fel gyda choed corn, powdwr saeth saeth dylid ei gymysgu â dŵr tymheredd ystafell i greu slyri cyn ei ychwanegu i hylif poeth. Bydd ychwanegu powdr saeth i hylif poeth yn achosi i'r moleciwlau starts godi'n syth a ffurfio clwmpiau cyn y gellir ei gymysgu'n gyfartal i'r hylif.

Gall gorddifadu powdr saethu achosi iddo dorri i lawr, gan arwain at saws denau. Cynhesu cymysgeddau â powdr saethu nes ei fod yn fwy trwchus, a'i symud o'r gwres.

Sut i Ddodosod Arrowroot ar gyfer Cornstarch neu Feir

Ble i Brynu

Nid yw powdr arrowroot yn cael ei werthu yn y rhan fwyaf o siopau gros fwyaf, er y gallai hyn newid wrth i goginio heb glwten ddod yn fwy eang. Gall cadwyni mwy sydd â stoc sizable o eitemau naturiol neu fwydydd iechyd gario powdr saethu. Fel rheol gellir ei ganfod ger blawd, grawn, neu gyflenwadau pobi. Os oes adran arbenigol heb glwten yn y farchnad, edrychwch yno.

Mae siopau bwyd naturiol neu siopau bwyd iechyd yn aml yn cario powdr saethu oherwydd ei fod yn gynhwysyn a ddefnyddir yn aml mewn coginio heb glwten. Fe ellir dod o hyd iddo mewn marchnad arbenigol heb glwten. Gellir prynu powdr arrowroot hefyd yn gyfleus trwy sawl gwerthwr ar-lein.