Breadau Gwyn Hawdd ar gyfer Eich Ffwrn

Nid oes angen ffwrn ffansi na chyfarpar arbennig arnoch i wneud y deg bara gwyn hynod. Ar gyfer y ryseitiau hyn, mae popeth sydd ei angen arnoch yn mesur llwyau a chwpanau, 2 bowlen, a naill ai taflen pobi neu fwydlen lwyth. Bacenwch y bara cartref yn iawn yn eich ffwrn!