Te Oolong

Mae te Oolong yn fath o de sydd weithiau'n cael ei alw'n 'wulong' (hefyd 'oolong') neu de 'ddraig du'.

Twyau o olew yw te lled-ocsidiedig. Fe'u gelwir weithiau'n 'te lefysbys,' er bod y moniker hwn yn cael ei ystyried yn llai technegol gywir na theas lled-ocsidiedig. Ar ôl dewis y tealenau, caiff eu rholio a'u caniatáu i ocsidu. Mae ocsidiad yn cynhyrchu'r nodiadau blodau sy'n nodweddu llawer o geuffau.Yn aml, mae hoolongs yn cael eu rholio a'u siâp yn ail, sy'n caniatáu ar gyfer blasau mwy cymhleth, newyddion, ocsidiad mwy o reolaeth a siapio mwy cymhleth. Mae siapiau cyffredin ar gyfer te oolong yn cynnwys siâp lled-bêl neu siapiau bêl a siapiau gwifr, twistiedig. Mwy o fylchau sydd wedi'u balledio a'u lled-fledu yn cael eu mwynhau dros lawer o ddiffygion, yn ddelfrydol mewn tecau teisgar gyda bregio gong ffug.

Ar ôl ocsideiddio a siapio rhannol, cynhesu'r oolongs i atal ocsidiad a'u siapio'n ofalus un tro diwethaf. Y tu hwnt i'r gwresogi sylfaenol hwn, mae llawer o dwll yn cael eu rhostio. Gall y broses rostio roi aromas a blasau tywyllog oolongs, yn debyg i ffrwythau aeddfed (yn enwedig ffrwythau cerrig), cnau, grawn wedi'u rhostio, caramel, coffi neu siocled.

Mae'r ystod o ocsidiad, siapio a rostio yn gwneud te oolong yn gategori eang o de gyda rhychwant anferth o flasau ac aromas sy'n ymestyn o ffres, glân a glaswellt / llysiau i dywyll, rhwyd, ffrwyth a hyd yn oed yn debyg.

Oherwydd eu bod mor cael eu ocsidio'n ysgafn, mae rhai pobl yn gwahanu teau ' Baozhong ' neu 'Pouchong' i mewn i gategori ar wahân o de 'green oolong'.

Mae'r rhan fwyaf o deau oolong yn deillio o Tsieina (yn enwedig o Dalaith Fujian a Bryniau Mynydd Wuyi) ac o Taiwan. Mae'r rhanbarthau hyn yn arbennig o enwog am eu tâu oolong wedi'u gwneud â llaw yn fedrus.

Fodd bynnag, yn y blynyddoedd diwethaf, mae gwledydd eraill (yn enwedig India a Sri Lanka) wedi dechrau cynhyrchu te oolong, fel arfer ar raddfa fawr mewn ffatri.

Yn Taiwan, mae rhai oolongs ers blynyddoedd lawer am flas mwy blasus, blasus.

Mynegiant: OOH-hir

Hysbysiadau Eraill: te wulong, wulong cha, oolong cha, wu long