Te a Ei Mathau a Defnyddiau

Diffiniad

Yn gyffredinol, mae'r gair "te" yn cyfeirio at ddiod poeth sy'n cael ei baratoi trwy ymledu neu friwio / berwi / addurno dail sych o blanhigyn Camellia sinensis . Mae hefyd yn bosibl paratoi te oer wedi'i fagu (diod a wneir heb ddefnyddio dŵr poeth) a the oer neu ewn (te sy'n cael ei weini'n oer yn hytrach nag yn boeth).

Gallai'r gair "te" hefyd gyfeirio at y dail a ddefnyddir i baratoi diod o de, neu i'r planhigyn te ei hun.

Mae'r dail hyn fel arfer yn cael ei sychu, a gall fod yn ddail cyflawn, dail cywasgedig, dail wedi'i dorri, dail wedi'i falu, dail powdr (fel te gwyrdd matcha ) neu ddail wedi'i dipio a dadhydradu ("te sych"). Am ragor o wybodaeth am y planhigyn te a thyfu, gweler Camellia sinensis a threiddiau sy'n cynhyrchu te .

Fel "coffi", gellir defnyddio'r gair te i archebu cwpanaid te mewn caffi neu fwyty. (Er enghraifft, gan ddweud "Hoffwn i dei" i weinyddwr neu weinyddwr, mae'n debyg y byddant yn cynhyrchu cwpan o de.)

Mae llawer o bobl yn cyfeirio at berlysiau sy'n cael eu hysgogi neu eu berwi mewn dwr poeth fel " te llysieuol ," ond gelwir y rhain yn fwy cywir fel tisanes .

Gall "Te" hefyd gyfeirio at sawl math gwahanol o achlysuron cymdeithasol, prydau bwyd a byrbrydau. Efallai mai'r bwydydd mwyaf / adnabyddus ymhlith y rhain yw prydau Prydain / byrbrydau o'r enw "te," gan gynnwys te y prynhawn a the te uchel , te llawn a thelas ysgafn . Yn Lloegr, Awstralia a Seland Newydd, mae'r prif bryd gyda'r nos yn cael ei adnabod yn aml fel "te." (Mae dylanwad y math hwn o hyd yn oed wedi arwain at greu arddulliau o fwyd a enwir ar ôl prydau te, fel " brechdanau te "). Yn yr un modd, gellir cyfeirio at dderbyniadau neu gasgliadau lle mae te yn cael ei weini fel "te." (Er enghraifft, mae rhai casgliadau parti priodas yn cael eu galw'n "tŷ priodas" am y rheswm hwn.) Mae enghreifftiau eraill o gyfarfodydd o'r enw "te" yn cynnwys chanoyu a gong fu cha .Weithiau, defnyddir "te" i gyfeirio at feillon cig eidion . Mae hefyd yn gair slang dyddiedig ar gyfer marijuana.

Mathau o Te

Dulliau Paratoi Te

Te Diodydd

Te Prynhawn a Chyfarpar

Teas Llysieuol

Cyfieithiad

te (rhigymau â "he")

Enghreifftiau o Teas

Te Gwydr Jasmine Pearl, Te Bubble, Te Milch Arddull Prydeinig