Triniaethau Crispy Rice Nadolig

Mae'r croesi reis Nadolig hyn yn edrych yn drawiadol, ond maen nhw'n haws syml i'w gwneud. Dim ond ffurfiwch y crispy reis sy'n cael ei drin yn drionglau, yna rhowch gant candy i wneud y gefnen Nadolig, ac addurno! Mae plant yn mwynhau gwneud y croeniau reis gwyliau hyn, ac, yn wahanol i gwcis, nid oes rhaid i'r rhain gael eu rholio, eu pobi neu eu hoeri yn hir iawn cyn y gall y plant eu bwyta!

Peidiwch â Miss: Ryseitiau Nadolig Hwyl i Blant

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Llinellwch daflen pobi gyda phapur cwyr neu bapur croen.
  2. Toddwch y menyn a'r marshmallows mewn sosban fawr dros wres canolig, gan droi'n aml, nes bod y marshmallows yn toddi yn llwyr. Cymysgwch y grawnfwyd reis crispy yn syth. Lledaenwch y gymysgedd ar y daflen pobi a baratowyd, fel bod y croen crisgoes reis tua 1 / 2- i 3/4 modfedd o drwch.
  3. Chwistrellwch gyllell miniog yn hael gyda chwistrellu coginio. Defnyddiwch ef i dorri'r crisbren reis sy'n cael ei drin mewn trionglau mawr.
  1. Torri neu dorri'r caniau candy i mewn i ddarnau 3 modfedd. Rhowch gant candy i waelod pob triongl traws crisiog reis i ffurfio'r gefn ar gyfer y coed Nadolig.
  2. Gadewch i'r reis crispy drin yn oer yn gyfan gwbl cyn addurno gydag eicon, candies a / neu siwgr lliw.