Zucchini Relish Rysáit

Mae'r blas blasus hwn yn blasu bron yn union fel ci poeth traddodiadol neu flas melys ond fe'i gwneir gyda sgwash haf yn lle ciwcymbr. Mae cnydau Zucchini yn hynod amryfal, ac mae hon yn ffordd wych o ddefnyddio peth o'r digonedd hwnnw! Nodyn: Gellir dyblu'r rysáit.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Torrwch y gorsyn a phennau blodau'r sboncen a'u compostio neu eu daflu.
 2. Torri'r sboncen yn fân iawn, neu bwlch ychydig weithiau mewn prosesydd bwyd. Trosglwyddwch y sboncen wedi'i dorri'n fân i bowlen fawr, anadweithiol (dim alwminiwm).
 3. Peelwch y winwnsyn a'i dorri oddi ar y pennau. Rhoi'r gorau i ben y bonyn gludiog a thynnwch yr hadau (gallwch ddefnyddio pupur coch neu oren ar gyfer lliw ychwanegol). Torrwch y winwnsyn a'r pupur coch yn ofalus, neu gliciwch ychydig o weithiau mewn prosesydd bwyd. Rydych chi eisiau i'r llysiau fod mewn darnau bach, ond nid ydynt wedi'u pwmpio'n gyfan gwbl mewn pure. Ychwanegwch y winwnsyn a'r pupur cloen i'r sboncen yn y bowlen.
 1. Ychwanegwch 2 lwy fwrdd o halen kosher neu halen nad yw'n iaodedig arall i'r llysiau a chymysgwch yn dda. Os yw hynny'n ymddangos fel llawer o halen, peidiwch â phoeni: byddwch chi'n rinsio'r rhan fwyaf ohono'n hwyrach. Mae'r halen yno i dynnu dŵr allan o'r llysiau, cam sy'n arwain at well gwead a blas yn y llawenydd gorffenedig.
 2. Gorchuddiwch y bowlen o lysiau a'i adael yn yr oergell am 24 awr.
 3. Trosglwyddwch y llysiau i gylifog neu rwystr carthu a gadael iddynt ddraenio am ychydig funudau. Rhennwch nhw yn dda gyda dŵr oer a gadewch draenio eto. Ewch allan hyd yn oed mwy o'r hylif trwy wasgu gyda'ch dwylo glân (gwasgu'n galed), neu drwy wasgu'r llysiau yn erbyn y cribl gyda chefn llwy bren.
 4. Gwisgwch y corn corn neu ClearJel i'r finegr tymheredd oer neu ystafell. Dechreuwch y sbeisys a'r siwgr. Dewch â berwi dros wres canolig, gan droi'n aml i helpu i ddiddymu'r siwgr ac atal lympiau.
 5. Pan fydd y surop yn berwi ac yn dod yn dryloyw, ychwanegwch y llysiau. Mwynhewch y gwisg am 30 munud, gan droi weithiau.
 6. Cwmpaswch y gogwydd i mewn i jariau cinio glan, poeth sy'n gadael 1/2 modfedd o le pen. Nid oes angen sterileiddio'r jariau ar gyfer y rysáit hwn. Sgriwiwch ar guddiau canning. Proses mewn baddon dŵr berw am 15 munud. Unwaith y bydd y jariau'n cael eu prosesu a'u selio, bydd y buches zucchini yn cadw ar dymheredd yr ystafell am hyd at 1 flwyddyn. Mae'n dal i fod yn ddiogel i'w fwyta ar ôl hynny, ond bydd yr ansawdd yn dirywio. Ar ôl agor, storio'r jariau yn yr oergell.
 7. Fel arall, sgipiwch y jariau yn y baddon dŵr berw ac yn eu rhoi yn yr oergell. Bydd y relish yn cadw yn yr oergell am hyd at 3 mis.
 1. Bydd y blas hyd yn oed yn well os gallwch chi aros wythnos cyn bwyta'r blas.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 42
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 584 mg
Carbohydradau 10 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 0 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)