Tynnwyd Rysáit Stêc Porc

Mae cywion ysgafn porc yn ddarn anodd a gristgar o dorri cig o rost bost Boston. Defnyddir y rhost hwnnw'n gyffredin i wneud porc wedi'i dynnu mewn proses sy'n cymryd llawer o oriau i'w droi'n barbeciw dendr. Mae hwn yn ddull ar gyfer troi porc caled i mewn i fwyd tendr, sy'n atgoffa'r barbeciw porc wedi'i dynnu. Gellir cyflwyno'r cywion hyblyg hyn ochr yn ochr â saws coleslaw a finegr ar gyfer cinio neu eu gwasanaethu gydag wyau wedi'u ffrio a thatws ar gyfer brecwast caled. Mae'r dewis i fyny i chi.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Cyfuno cynhwysion marinâd. Rhowch sopiau ysgwydd mewn bagiau ymchwiliadwy mawr ac ychwanegu marinade. Sêl ac oergell am 6 i 12 awr.

Mae'r rysáit hwn wedi'i baratoi orau ar gril a all ychwanegu blasau ysmygu neu mewn ysmygwr. Tynnwch chops o farinade a gwarchodwch y marinade am nes ymlaen. Grilio neu ysmygwr ar dymheredd o gwmpas 250 gradd F / 120 gradd C am 1 1/2 awr. Trowch unwaith hanner ffordd drwy'r amser coginio.

Rhowch bob cip ar ddarn mawr o ffoil alwminiwm. Arllwys hanner y marinâd neilltuedig dros bob un a selio'n dynn mewn ffoil. Naill ai cynyddu tymheredd y gril / ysmygwr i 350 gradd F / 175 gradd C neu ei roi yn y ffwrn ar y tymheredd hwnnw. Parhewch i goginio am 30 munud neu hyd nes bod y tymheredd mewnol yn cyrraedd 175 gradd F / 80 gradd C.

Gweini gyda rholiau coleslaw a chinio.