Disodli wyau

Diffiniad:

Mae'n rhaid ichi gymryd lle wyau os ydych chi'n pobi heb wyau. Er bod llawer o bobl yn defnyddio hadau llin, bananas neu hyd yn oed tofu sidan i gymryd lle'r wyau mewn rysáit wedi'i hacio, mae'n well gennyf ener-G egg replacer. Mae Ener-G yn darbodus ac yn hawdd ei ddefnyddio. Wedi'i wneud o amrywiaeth o gynhwysion sy'n codi, gellir defnyddio disodli wyau mewn cwcis di-wy, cacennau vegan a brownies yn ogystal â chremiongennod , wafflau , muffinau vegan a mwy.

Mae disodli wyau Ener-G hefyd yn rhydd o glwten ac yn Kosher ardystiedig.

Hyd yn oed os nad ydych chi'n fegan, bydd defnyddio disodli wyau tra bydd pobi yn helpu i ostwng eich cymysgedd colesterol ac, gan fod un blwch yn cyfateb i 100 o wyau, mae'n fuddsoddiad da hefyd.

Ryseitiau gan ddefnyddio disodli wyau:

Gweler hefyd: Beth alla i ei ddefnyddio i roi wyau mewn rysáit?