Y Bêl Iâ: Ffordd Hawdd i Osgoi Diodydd Dŵr

Mae diodydd sydd wedi'u gwasgo i lawr yn siom. Erbyn diwedd cylchdro ar y creigiau , mae Jack a Coke, neu gin a tonig , chi'n blasu mwy o ddŵr na'r diod rydych chi'n ei gymysgu. Gall fod mor wael y bydd y rhai sipiau olaf yn cael eu taflu ac mae carth newydd yn cael ei dywallt.

Nid yw'r broblem gyda'ch diod. Y broblem yw maint eich rhew ac mae yna ateb syml iawn. Mae angen darn mwy o iâ arnoch chi ac mae bêl iâ yn berffaith.

Yr Ateb: Baliau Iâ Giant

Mae toddi iâ yn un o'r rhesymau pam nad yw eich diodydd "cartref" yn blasu mor ffres â diodydd bar . Mae'r iâ a wasanaethir mewn bariau wedi'i gynllunio i lenwi'r gwydr, gan ddefnyddio ei allu mwyaf. Mae hyn, yn ei dro, yn cadw popeth oerach yn hirach ac yn atal y rhew rhag toddi yn rhy fuan.

Nid yw'r dyluniad ciwb clasurol sy'n gyffredin mewn rhewgelloedd cartref yn caniatáu defnyddio siâp gwydr yn effeithlon, felly mae eich rhew yn toddi yn gyflymach. Mae'r bêl iâ yn atal y mater hwn trwy roi un clwst mawr i chi sy'n naturiol yn oeri ei hun ac yn arafu'r toddi.

Mae peli iâ yn berffaith wrth yfed gwirodydd syth ar y creigiau ac ar gyfer diodydd cymysg pêl isel fel y Rwsia du . Mae hefyd yn braf defnyddio peli iâ mewn coffi a llaeth neu ddiodydd hufen yr ydych chi am eu cadw'n oer ac yn rhydd o ddŵr.

Mae'r rhan fwyaf o beli rhew ychydig yn llai na 2 modfedd mewn diamedr (maint pêl llaw neu racquetball) ac maent yn ffitio i mewn i'r pêl-droed mwyaf pêl-uchel a pêl-isel.

3 Ffyrdd o Wneud Ball Ball Iâ

Cerfio : Mae peli iâ cerfio yn eithaf cyffredin yn Japan.

Mae'n grefft a gall gymryd wyth munud pêl iâ arbenigol i ffurfio pêl o frics solet o iâ. Mae'n sgil sy'n cymryd llawer o amynedd (a rhew) i feistroli, felly nid yw'n ddelfrydol i'r rhan fwyaf o bartendwyr cartrefi.

Balwnau: Daeth y casgliad hawdd hwn gan Bobby "G" Gleason, Meistr Cymysgydd ar gyfer Beam Global Spirits. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw bag o falwnau, lle yn y rhewgell i'w hongian wrth lenwi dŵr, a noson i ganiatáu i'r rhew "siâp teardrop" gael ei rewi .

Moulds Ice Ball: Mae'r trydydd opsiwn yn llawer haws i'r bartender cartref oherwydd ei fod yn defnyddio llwydni pêl iâ yn syml. Mae'r rhain yn boblogaidd ac yn hawdd eu darganfod. Yn gyffredinol, mae gennych yr opsiwn rhwng mowld / wasg alwminiwm a llwydni plastig.

Gwasgwch Ice Ball

Bydd y mowldiau alwminiwm neu fetel yn torri i lawr darn mawr o iâ i ffurfio'r bêl. Mae grym y llwydni yn pwyso'r bloc iâ i mewn i'r mowld bêl ac yn creu darn o iâ berffaith mewn crynhoadau heb fawr o ymdrech. Unwaith y byddwch chi'n mynd yn dreigl, gallwch wneud dros 30 o peli yr awr, er bod angen i chi gael stoc o flociau iâ yn barod.

Mae'r pwysau hyn ar gael yn eang ac yn dod mewn gwahanol siapiau hefyd. Yr anfantais yw eu bod yn ddrud, yn gwerthu am $ 100 neu fwy.

Hefyd, efallai na fydd y peli iâ yn llwyfan llawn dwy modfedd.

Mowldiau Ball Iâ Plastig

Mae'r mowldiau plastig yn llawer mwy darbodus ac yn aml yn gwerthu am lai na $ 30. Mae'r dyluniad sylfaenol yr un fath â llwydni dwy ran y byddwch chi'n ei lenwi â dŵr - a gallant wneud dau, pedwar neu chwe peli ar y tro.

Mae 'Ice Ball Maker' Rounders Whisky yn ddewis gwych ac mae'n gwneud chwe peli iâ ar unwaith. Y nodwedd braf gyda'r un hwn yw bod y mowldiau uchaf ar wahân a gellir tynnu un bêl iâ yn ôl yr angen. Mae gan fowldiau dwy ddarn arall, fel y Charced Ice Ball Maker, brig sy'n gysylltiedig â phob bêl iâ. Byddwch am gael gwared ar bob un ohonynt ar yr un pryd.

Y brif anfantais i'r mowldiau pêl iâ plastig yw faint o amser y mae'n ei gymryd i rewi pob set o beli. Byddwch am gadw stoc da a storio peli iâ gorffenedig mewn cynhwysydd ar wahân i sicrhau na fyddwch chi'n rhedeg allan.

Hefyd, os ydych chi'n cynnal parti, bydd yn rhaid i chi ddechrau dyddiau ymlaen llaw er mwyn cael digon o bethau.

Byrddau Iâ Bach

Os ydych chi'n siopa ar-lein ar gyfer llwydni pêl iâ, rhowch sylw i faint y llwydni ei hun. Mae yna nifer o fagiau, mowldiau a phwysau iâ, sef ailgynlluniad yr hambwrdd ciwb safonol yn unig. Yn y bôn, bydd y rhain yn gwneud peli iâ bach.

Er bod y peli iâ bach yn neis (yn enwedig ar gyfer y gwydrau collin hynny) ac maen nhw'n giwt i bartïon, byddant yn toddi cyn gynted â'ch ciwb iâ safonol. Y peli iâ mwyaf - y rhai sy'n tua 2-modfedd ac sy'n ffitio ym mhesen eich llaw - yw'r rhai yr ydych am eu hatal rhag gwanhau eich diodydd.

Sut i lenwi Mould Ice Ball

Dyma rai driciau am ddefnyddio llwydni pêl iâ safonol dwy ddarn i wneud peli iâ perffaith:

  1. Ar wahân y ddau ddarn o'r mowld.
  2. Llenwch y llwydni gwaelod i ben yr ymyl (nid dim ond y siâp sffer) gyda dŵr distyll .
  3. Dros y sinc, rhowch y mowld uchaf dros y gwaelod a'i wthio i lawr. Bydd y dŵr sy'n cael ei ddadleoli o'r hambwrdd gwaelod yn llenwi rhan uchaf y sffêr. Bydd unrhyw ddŵr dros ben yn dod allan o'r ddau dyllau aer ar y brig.
  4. Gosodwch eich llwydni pêl iâ ar wyneb lefel yn eich rhewgell. Os yw'r mowld wedi'i chwyddo, bydd dŵr yn gollwng ac ni fyddwch chi'n cael bêl lawn ar ôl iddo gael ei rewi.
  5. Gadewch i'r mowld eistedd heb ei brawf am dair i bum awr, neu nes ei rewi'n gyfan gwbl. Bydd yr amser yn dibynnu ar ba mor oer yw'ch rhewgell a lle rydych chi'n gosod yr hambwrdd ynddi.
    • Mae'r amser hwn oddeutu dwywaith cyhyd â hambwrdd ciwb iâ safonol. Byddwch yn well i ffwrdd os gallwch chi fynd ychydig yn hirach i sicrhau bod pob bêl wedi'i rewi'n llwyr.
  6. Ar ôl ei rewi, gwahanwch ddwy ran yr hambwrdd. Os bydd unrhyw un o'r peli iâ yn glynu wrth y mowld, rhedeg dŵr oer dros waelod y llwydni a dylai'r iâ ryddhau.
  7. Ar ôl ei ffurfio, gellir storio'r peli rhew wedi'u rhewi mewn bag rhewgell neu bowlen yn y rhewgell nes bydd angen. Os ydych chi'n cadw i fyny ar y cylch rhewi, gallwch chi gael dwsin neu ragor o beli iâ yn hawdd ar unrhyw adeg.

Hirhoedledd

Mae hirhoedledd pêl iâ yn dibynnu ar dymheredd yr ystafell, y gwydr, a'r hylifau a dywalltwyd dros yr iâ.

Bydd defnyddio gwydr oer a chynhwysion oer yn helpu i gynyddu effeithiolrwydd y bêl iâ.

Yn gyffredinol, efallai y cewch oriau cwpl allan o un pêl a'ch gallu ei ddefnyddio ar gyfer dau neu dri diod. Os ydych chi'n cymryd diod y tu allan ar ddiwrnod haf cynnes, efallai y byddwch chi'n cael llai nag awr allan ohono. Eto, mae hynny'n sylweddol well na'r 15 munud efallai y byddwch chi'n mynd allan o'ch ciwbiau rhew gegin safonol.