Mwy na Dwsin o Ryseitiau Lōn Porc Rhost

Rhostyn Porc Fawr ar gyfer Prydau Bwyd ac Achlysuron Arbennig

Lol Porc wedi'i Wrapio â Bagwn - Roedd fy nost yn cael ei rostio yn gymharol fach, ond mae croeso i chi ddefnyddio rhost mwy a chynyddu'r cig moch a chynhwysion eraill yn gymesur. Defnyddiwch y rysáit blasus blasus hwn gyda thatws a ffa gwyrdd neu ŷd ar gyfer pryd teuluol blasus a blasus.

Rhostynen Porc Gyda Rwbyn Sbeisys - Mae'r rhost porc blasus hwn yn cael ei wneud gyda llysiau wedi'u rhostio a llysiau wedi'u torri'n asgwrn mewn porc. Mae sbeis hawdd yn rhwbio blasau'r rhost.

Lôn Porc Rhost a Tatws a Pherlysiau - Mae'r rysáit hwn â thain porc yn saip i'w baratoi. Gweini gyda dysgl ochr llysiau a'ch hoff salad am bryd arbennig.

Rhostyn Lôn Porc wedi'i Gredio â Garlleg a Herb - Defnyddiais canolfan rostio sawsen porc wedi'i dorri gan ganolfan i wneud y rhost wych hon. Paratowch y rhost hwn a'i weini gyda datws wedi'u golchi neu eu pobi ar gyfer pryd teuluol ardderchog neu ginio Sul.

Lôn Porc Gyda Maple Glaze - Mae ychydig o garlleg a chwistrellu arwyneb syml yn blasu'r esgyrn blasus hwn mewn lôn porc. Gweinwch y sain porc gwydr blasus hwn gyda thaws cuddiedig a'ch hoff lysiau ochr ar gyfer pryd bwyd bob dydd neu ginio penwythnos.

Lôn Porc Barbecued - Mae'r rhostyn porin porc hwn yn defnyddio rhost tywoden porc asgwrn, ynghyd â chymysgedd ciwc, siwgr brown, finegr a chynhwysion saws barbeciw eraill. Mae'r rostyn porc hwn wedi'i bostio yn y ffwrn, yna defnyddir y saws ar gyfer casglu.

Rhost Lôn Porc Apple Cranberry - Mae'r rysáit hwn, sy'n cael ei wneud yn y cwt araf, yn syml i'w baratoi a'i goginio'n hawdd yn y popty araf neu'r pot croc.

Mae'r sain porc wedi'i goginio gyda garlleg, saws llugaeron , afalau, a thresi.

Rysáit Lōn Porc Braenog â Chwrw - Mae'r rysáit melyn ffres hwn yn defnyddio cwrw a thymheru fel hylif braising, ar gyfer cwymp godidog a blasus neu bryd y gaeaf.

Lôn a Ffa Porc Cogydd Araf - Mae'r rhostyn melyn blasus hwn yn cael ei goginio gyda ffa a saws barbeciw am fwyd melyn blasus.

Gweini gyda choleslaw a muffinau corn am fwyd gwych unrhyw adeg o'r flwyddyn.

Rhost Lôn Porc Gyda Glaze Siwgr Brown - Mae gwydredd siwgr brown blasus yn rhostio'r rostyn porwr gwych yma. Mae'r garin porc wedi'i rwbio â garlleg, wedi'i rostio yn y ffwrn, yna wedi'i frwsio â gwydr ger diwedd yr amser coginio.

Lôn Porc Braised Oren - Mae'n hawdd paratoi'r lwyn porc wedi'i storio, ac mae sudd oren a garlleg yn ei gwneud yn blasus. Gweinwch y lwyn porc hwn gyda reis neu nwdls am fwyd blasus o'r teulu. Defnyddir sain porc heb ei esbonio yn y rysáit hwn.

Lôn Porc Gyda Thymoriadau De-orllewinol - Mae'r rhostyn porin porc hwn yn rhost anhygoel, wedi'i marinogi gyda chyfuniad o bowdwr chili , cwmin a thymheru eraill. Yna caiff y rhostyn lwyn porc ei rostio yn y ffwrn am fwyd blasus gyda thatws neu reis ac ŷd neu lysiau eraill.

Lôn Porc wedi'i Choginio Araf Gyda Stuffing - Mae hwn yn rysáit llain porc blasus; rhennir y sain porc gyda sbeisys ac yn cael ei goginio i berffeithrwydd yn araf ynghyd â gwisgo blasus. Er mwyn cyflymu'r broses o baratoi, defnyddiwch gymysgedd mirepoix wedi'i rewi yn lle'r winwnsyn, seleri a moron.

Lolyn Porc wedi'i Stwffio - Mae cymysgedd stwffio wedi'i draddodi yn gwneud y rhostyn porin hwn yn arbennig o arbennig, ac mae llugaeron sych yn rhoi blas arno.

Gweini'r lwyn porc gyda thatws a llysiau ochr ar gyfer cinio teulu blasus.