Yr Ysgrifennydd i Wneud Crispy French Fries at Home

Mae llawer o'r hyn sy'n mynd i wneud y ffrwythau ffrengig perffaith yn gorfod eu gwneud â sicrhau bod canolfan y ffrio'n cael ei goginio'n llawn cyn y bydd y tu allan yn mynd yn rhy frown. Y ffordd yr ydym yn cyflawni hynny yw trwy goginio'r ffrwythau ddwywaith.

Gallai ffrwydro'ch brith ddwywaith swnio fel llawer o waith. Ond os ydych chi am eu bod yn ysgafn ac yn ysgafn, dyna beth sydd raid i chi ei wneud. Fel arall, byddant naill ai'n ysgafn ond heb eu coginio yn y canol, neu dim ond gwenithen gwenithfaen a gwenith.

Byddwn yn disgrifio'r dechneg ffrio ddwywaith isod, ond yn gyntaf byddwn yn sôn am ba fath o datws i'w defnyddio.

Mae tatws startsh uchel fel tatws Idaho (a elwir hefyd yn tatws Russet) orau oherwydd eu bod yn ddwysach a bod ganddynt y lleiaf o leithder ynddynt. Bydd tatws Waxy mewn gwirionedd yn diflannu pan fyddwch yn eu ffrio, gan fod ganddynt fwy o ddŵr ynddynt a bod y dŵr yn anweddu wrth goginio.

Cyn gynted ag y byddwch yn torri'r ffrwythau, byddwch chi'n eu trosglwyddo i bowlen o ddŵr oer gyda llwy fwrdd o sudd lemon wedi'i ychwanegu. Bydd torri tatws yn dechrau datgelu os ydynt yn agored i ocsigen am gyfnod rhy hir - hyd yn oed os ydynt mewn dŵr. (Mae ocsigen mewn dŵr, wedi'r cyfan.) Ond mae ychydig o asid yn y dŵr yn helpu i gadw'r tatws yn neis a gwyn.

 1. Peelwch y tatws, a thynnwch unrhyw lygaid.
 2. Sgwâr oddi ar y tatws gyda'ch cyllell a'i dorri'n slabiau ¼ modfedd. Nawr torri pob slab i mewn i stribedi ¼-modfedd. Dylai'r brithiau fod tua 3 modfedd o hyd. Trosglwyddwch nhw i'r dŵr oer wrth i chi fynd.
 1. Pan fydd y brith yn cael eu torri, rinsiwch nhw o dan ddŵr oer i'r bowlen nes bod y dŵr yn troi'n glir. Y syniad yw rinsio unrhyw starch gormodol.
 2. Ychwanegu llwy fwrdd arall o sudd lemwn, ac yna ychydig o gwpanau o iâ - digon i olchi'r dŵr yn drwyadl. Trosglwyddwch i'r oergell am tua 30 munud. Rydym yn chwythu'r tatws oherwydd yr ydym am gadw'r tu allan i'r ffrwythau ffrengig yn rhy brown yn rhy gyflym. Mae eu hoeri yn helpu y tu mewn i'r ffrwythau ffrengig i goginio drwy'r ffordd cyn i'r tu allan fynd yn rhy dywyll.
 1. Nawr byddai'n amser da i siarad am olew. Os ydych chi eisiau fersiwn fer y stori, dyma chi: Olew cnau daear wedi'i oleuo yw'r olew gorau i'w ddefnyddio ar gyfer gwneud brithiau Ffrengig. Gallwch hefyd ddefnyddio olew canola neu safflower. Os ydych chi eisiau fersiwn hir y stori, gweler Pam Mae Bwyty French Fries So Crispy?
 2. Nesaf rydyn ni'n dod at y gwir goginio. Rydym am ffrio'r ffrwythau Ffrengig ddwywaith: unwaith ar dymheredd is, fel bod y tu mewn i'r tatws yn cael ei goginio; ac yna ail amser ar dymheredd uwch, sef pan fydd y brith yn troi'n euraidd yn frown ac yn ysgafn.
 3. Gallwch chi ddefnyddio ffresydd dwfn cartref, neu wreswch yr olew mewn ffwrn Iseldiroedd gan ddefnyddio thermomedr candy neu ffrio i fonitro tymheredd yr olew. Rwy'n defnyddio'r math y mae clipiau ar ymyl y pot fel nad yw'n llithro o gwmpas.
 4. Draeniwch y ffrwythau o'r baddon dŵr rhew maen nhw wedi bod yn sydyn a'u sychu mewn tywel glân. Gallai ychwanegu tatws gwlyb i'r olew poeth achosi iddo fynd yn ôl. Rydych hefyd am fynd ati i sefydlu cwpl o daflenni dalen wedi'u llinellau â phapur trwchus gerllaw. Mae bagiau criw papur papur yn gweithio'n wych ar gyfer hyn.
 5. Yn gyntaf, gwreswch yr olew dros wres canolig-isel i 325 ° F. Coginiwch y tatws yn yr olew am 6 i 8 munud, neu nes eu bod yn feddal ac maen nhw wedi cymryd lliw euraidd ychydig.
 1. Tynnwch y ffrwythau o'r olew gan ddefnyddio sgimiwr rhwyll wifren (weithiau'n cael ei alw'n llwy dorch) a'u trosglwyddo i'r paenau wedi'u rhewi ar bapur i ddraenio. Fe allwch chi eu hatgyweirio eto nes eich bod yn barod i'w defnyddio, neu o leiaf gadael iddynt sefyll ar dymheredd yr ystafell am 15 munud. Cofiwch diffodd y gwres o dan yr olew yn ystod y cyfnod hwn.
 2. Nawr gwreswch yr olew i 375 ° F. Dychwelwch y ffrwythau i'r olew a choginiwch am 2 i 3 munud arall neu hyd nes bod y brith yn frown euraid ac yn ysgafn. Draeniwch ar bapur glân, yna halen hael a gwasanaethwch ar unwaith.