Ysgubyn Porc â Rhostyn Sych Rhostyn Sych

Os ydych chi'n coginio am achlysur arbennig, rhowch gynnig ar y rysáit hon i roastio ysgwydd porc i wow eich gwesteion cinio. Mae rhost ysgwydd porc yn rhad, ond wrth baratoi'r ffordd iawn, mae'n mor ddeniadol ei fod yn profi nad oes raid i chi ollwng llawer o arian ar doriadau cig mwy pricier i wneud argraff.

Gyda'r rysáit hwn, caiff y rhost ei marinogi mewn sbeis sych ac yna ei rostio'n araf yn y ffwrn i dendro berffaith. Gan nad yw rhost porc yn dorri'n hawdd o gig i'w dorri i mewn i ddogn hyd yn oed, ceisiwch ei gerfio o'r esgyrn a'i weini'n arddull rustig (mewn darnau mawr).

Y newyddion da am y rhwb sych yw ei fod mor gyffrous â chyw iâr, ieir cyfan a rhannau cyw iâr. Felly, os hoffech chi baratoi'r rhost porc a chyw iâr ar yr un pryd, dyblu'r rhan rwbel sych o'r rysáit hwn. Er bod y rysáit hon yn hawdd i'w dilyn, mae'r marinâd yn cymryd amser i greu, felly peidiwch ag aros tan y funud olaf i wneud y pryd hwn. Cynlluniwch i'w wneud o leiaf ychydig ddyddiau cyn hynny.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. I gychwyn, rhowch y croen caled o'r ysgwydd porc, gan adael haen o fraster 1/4 o fraster ar y cig.
  2. Yna, gwisgwch siwgr brown, paprika, halen, powdryn nionyn, powdr garlleg, saws a phupur gyda'i gilydd i wneud rwbyn sych. Os nad oes gennych chwisg, defnyddiwch ffor fel rhodder.
  3. Rhowch y sych yn syth i mewn i'r tu allan i'r rhost porc. Rhowch y porc mewn bag plastig mawr, selio a rhewi dros nos am hyd at ddau ddiwrnod.
  1. Tynnwch y porc o'r oergell 30 munud cyn ei rostio a'i adael i orffwys ar dymheredd yr ystafell er mwyn cael yr olwyn. Cynhesu'ch popty i 425 F. Nesaf, rhowch linell rostio bas gyda ffoil, a rhowch rac rhostio.
  2. Rhowch ysgwydd porc ar y rac yn y sosban a baratowyd, a'i rostio am 30 munud. Trowch y ffwrn i lawr i 325 F. Rostio 120 i 150 munud ychwanegol, nes bod y rhan trwchus o'r cig (nad yw'n cyffwrdd yr asgwrn) yn cyrraedd 170 F ar thermomedr cig.
  3. Tynnwch yr ysgwydd porc ei rostio o'r ffwrn, pabell gyda ffoil a gadael iddo orffwys am 30 munud ar dymheredd yr ystafell cyn ei gerfio i wasanaethu.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 651
Cyfanswm Fat 38 g
Braster Dirlawn 14 g
Braster annirlawn 17 g
Cholesterol 242 mg
Sodiwm 837 mg
Carbohydradau 8 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 66 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)