Zong Zi - y Bwyd Tseiniaidd Traddodiadol

Bwriedir i lawer o fwydydd Tseiniaidd traddodiadol anrhydeddu naill ai'r duwiau neu'r personau dwyfol mewn hanes. Nid yw Zong Zi - toriad reis glutin wedi'i lapio mewn dail bambŵ neu gors - yn eithriad. Y bwriad yw anrhydeddu Qu Yuan (340-278 CC.), Bardd arloesol Tsieina hynafol.

Roedd Qu Yuan yn fardd enwog a oedd hefyd yn bryderus am ddynged ei lywodraeth. Yn anffodus, roedd ei statws yn ysgogi cenhedlaeth y brenin, a'i daflu ef i ardal anghysbell.

Gwahardd y bardd o'r llywodraeth a'i pholisïau. Pan gafodd cyfalaf y wladwriaeth ei gipio gan elynion, fe'i hunanladdodd trwy foddi ei hun yn Afon Miluo (ar Fai 5ed yn ôl y calendr cinio Tsieineaidd). Teimlai'r bobl Tsieineaidd y golled hon yn ddwfn, gan ei fod yn fardd annwyl iawn. Yn y cyfamser, fe wnaeth gwerinwyr lleol chwilio amdano yn yr afon, gan ollwng blychau reis glutin wedi'u lapio mewn dail bambŵ neu gors i'r afon er mwyn cadw'r pysgod rhag ymosod ar gorff Qu Yuan.

Ers hynny, bu'n arferol ar y diwrnod hwn i fwynhau twmplenni Zong Zi fel cofeb i'r bardd gwladgarol. Yn ogystal, mae yna hefyd ŵyl o'r enw Duan Wu neu Dragon Festival Boat. Os ydych chi erioed wedi ymweld â Tsieina yn ystod Gŵyl Cwch y Ddraig, ni allwch golli'r arfer cenedlaethol o fwynhau Zong Zi. Rydyn ni'n siŵr eich bod yn falch iawn o'r byrbryd hwn, a chyda'r arogl gwan o'r dail sydd wedi'i hargraffu ar groen y twmplenni.Rwy'n dal i gofio gwneud Zong Zi fel plentyn. Ynghyd â'm brodyr a'm chwiorydd, fe wnes i ymyrryd o gwmpas y stôf, gan geisio blasu, methu aros nes eu bod wedi eu coginio. Roeddem yn awyddus iawn ers i'r bwyd gael ei wneud dim ond unwaith y flwyddyn ar Fai 5ed. Ond nawr mae'n wahanol iawn. Mae'r Zong Zi Tsieineaidd nid yn unig yn cael ei wneud ar gyfer y Dwyrain Wu Gŵyl.

Mae ar gael ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Ac mae ardaloedd lleol wedi datblygu eu harddulliau eu hunain a'u mathau o blymu.

Y prif gynhwysyn Zong Zi yw'r reis glutinous . Y cynhwysyn pwysicaf nesaf yw'r dail bambŵ neu gors sy'n ffurfio'r lapio a gwnewch Zong Zi yn wahanol i fathau eraill o doriadau Tseiniaidd. Mae'r llenwad yn aml yn cynnwys naill ai ddyddiadau neu wedi eu melysu past coch. Dyma'r rhai yr oeddwn yn eu cael unwaith yn fy nheulu. Rwy'n eu hoffi lawer mwy na'r rhai â chig ond nid yw fy mrawd. Mae'n dweud bod y rhai cig yn wych.

Y lle blaenllaw ar gyfer y bwyd yw Jia Xing, tref hynafol yn nhalaith Zhejiang. Mae llawer o wahanol fathau o Zong Zi yn cael eu gwneud yma. Yn Wu Fang Zhai, prosesydd bwyd monopolistaidd, fe welwch yr holl gynhwysion sydd eu hangen arnoch: y pibellau gyda chig, peis ffa melys a chastnau, hadau lotws, dyddiadau, a melyn o wy.

Os yw'r deunyddiau ar gael i chi, mae'n eithaf posibl ichi wneud Zong Zi Tseiniaidd yn y cartref; am bleser ac efallai hefyd i anrhydeddu'r bardd gwych, Qu Yuan. Gyda llaw, yn ystod y flwyddyn 2006 bydd Gŵyl Cychod y Ddraig yn digwydd i ddisgyn ar Fai 31ain, yn ôl y calendr solar. Fe fyddech chi'n well paratoi rhwyd ​​ar gyfer y pysgod.