Bagwn Moch a Caws Meatloaf

Trwy grilio'r cig bach hwn, cewch lawer o flas ychwanegol. Y tric yw gosod y cig bach ar ychydig o daflenni o ffoil alwminiwm i'w ddal i gyd gyda'i gilydd ac i'w grilio'n anuniongyrchol i atal y gwaelod rhag llosgi. Mae hyn yn arbennig o flasus wrth ei grilio dros dân golosg.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu gril ar gyfer gwres canolig-uchel a pharatoi ar gyfer grilio anuniongyrchol.
 2. Stack ffolio un darn ar ben y llall a gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw hyn yn agos at ble y byddwch chi'n cymysgu cynhwysion cig y cig.
 3. Rhowch gig ddaear mewn powlen gymysgu dwfn. Ychwanegwch briwsion bara, wy, caws, winwnsyn, garlleg, sbeisys a chymysgu'n drylwyr â llaw.
 4. Rhowch gymysgedd cig ar ffoil a siâp i mewn i borth hyd yn oed. Golchwch ddwylo.
 5. Mewn powlen gyfrwng, cymysgwch y cynhwysion ar gyfer y topper cig bach.
 1. Unwaith y bydd y cynhwysion topper cig bach yn cael eu cyfuno, rhowch y saws ar ben y cig bach. Lledaenwch yn gyfartal dros ben ac ochr y cig.
 2. Gorchuddiwch y cig bach â stribedi cig moch (dylai fod 4 llais llai).
 3. Plygwch corneli ffoil i greu sosban. Bydd creu'r sosban yn helpu i gadw unrhyw sudd neu gaws toddi rhag cyrraedd y gril.
 4. Rhowch y cig bach ar y gril a'i goginio am 1 awr dros wres anuniongyrchol.
 5. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio ar ôl 45-50 munud ar gyfer doneness (tymheredd mewnol rhwng 165-170 F, yn y rhan fwyaf trwchus o gig bach).
 6. Ar ôl ei goginio, tynnwch o'r gwres a'i roi ar fwrdd torri.
 7. Gadewch eistedd am ychydig funudau cyn slicing. Gweini gyda chymorth braf o datws mân a llysiau wedi'u grilio.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 455
Cyfanswm Fat 20 g
Braster Dirlawn 9 g
Braster annirlawn 8 g
Cholesterol 144 mg
Sodiwm 742 mg
Carbohydradau 26 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 41 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)