Berlys wedi'u Grilio gyda Lemon Aioli

Mae'r rysáit hon yn syml i'w baratoi, ond bob amser yn drawiadol. Gallwch chi chwythu'r berdys a gwneud yr aioli lemwn hawdd o flaen amser, sy'n ei gwneud yn ddysgl wych ar gyfer difyrru yn yr awyr agored. Mae'r dysgl yn gwneud blasus mawr yn ogystal â'r prif gwrs.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

1. Gwnewch yr aioli : Mewn powlen fach, gwisgwch y mayonnaise, tarragon, garlleg, chwistrell lemwn, sudd lemwn, cayenne, a halen a phupur i flasu. Gorchuddiwch ac oeri tan y bo angen.

2. Grillwch y berdys: Mewn powlen gyfrwng, cyfunwch y berdys, olew olewydd, paprika a halen. Trowch yn drylwyr ac yna sglefriwch y berdys ar skewers (Nodyn: Os ydych chi'n defnyddio sgwrfrau bambŵ, mae'n well peidio â chwythu criwiau am oriau cwpl mewn dŵr fel nad ydynt yn llosgi ar y gril).3. Cynhesu gril nwy i ganolig uchel neu baratoi tân golosg cyfrwng-poeth. Griliwch y berdys am 2 i 3 munud yr ochr, neu hyd nes eu coginio yn unig. Gweini'r berdys yn boeth gyda'r lewm aioli ar yr ochr.

Nodiadau Rysáit:

• Aioli yn y bôn yw mayonnaise cartref, a wneir gyda melynau wy, olew, mwstard Dijon, a garlleg, ac mae ganddyn nhw amrywiadau anfeidrol. Mae'r fersiwn hon, wedi'i wneud gyda lemwn a garlleg, yn clasur Ffrengig, ond gallwch flasu'r cymysgedd gydag unrhyw fath o berlysiau ffres wedi'u torri, saws poeth (fel sriracha), a sitrws heblaw lemon.

• Mae berdys mawr neu ychwanegol yn well ar gyfer grilio, gan eu bod yn llai tebygol o sychu. Defnyddiwch berdys maint unffurf er mwyn coginio hyd yn oed, ac nid ydynt yn eu hadeiladu'n rhy agos at ei gilydd ar y sgerbwd.

• Mae datgelu berdys bach yn ddewisol, ond mewn berdys mwy, mae'r wythïen berfeddol du yn fwy a gall fod yn graeanog, felly dylid ei ddileu.

• Dylid rhewi berdys heb eu coginio ar unwaith, a dylid eu coginio cyn gynted ā phosib. Gellir rhewi berdys wedi'u coginio hyd at dri diwrnod. Gellir rhewi berdys wedi'u coginio neu heb eu coginio hyd at 3 mis a'u dadansoddi yn yr oergell.

• Caiff y barysys eu graddio yn ôl maint y cyfrif, sy'n dda i'w defnyddio fel mesurydd wrth brynu'n gyson. Ar gyfer berdys bach, mae'r cyfrif yn 51 i 60 y bunt. Mae meintiau mwy wedi'u labelu â U cyn y rhif. Er enghraifft, mae U / 12 yn golygu bod o dan 12 berdys mewn un bunt.

Rysáit a olygwyd gan Kathy Kingsley

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 476
Cyfanswm Fat 32 g
Braster Dirlawn 5 g
Braster annirlawn 8 g
Cholesterol 318 mg
Sodiwm 1,088 mg
Carbohydradau 11 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 38 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)