Cacen Mawnor Brasil - Bolo de Cenoura Com Cobertura de Chocolate

Mae'r cacen euraidd hon gyda gwydr siocled sgleiniog yn ffefryn Brasil yn berffaith ar gyfer byrbryd ar ôl ysgol neu ar gyfer egwyl canol bore gyda choffi. Mae moron yn rhoi cacen melyn llachar i'r cacen, ond prin y gellir eu canfod yn y blas, sydd fel cacen menyn cyfoethog. Mae'r eicon siocled yn fersiwn y gellir ei ddefnyddio o'r candies Brasil poblogaidd o'r enw brigadeiros . Mae'r cacen hon yn aml yn cael ei gyflwyno fel cacen haen sengl crwn neu betryal, ond mae'r rysáit hefyd yn braf ar gyfer cacennau cacennau. Ychwanegwch ychydig o sglodion siocled bach i'r batter am driniaeth ychwanegol.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r popty i 350 gradd.
 2. Peelwch y moron. Cymerwch y moron â grater llaw neu drwy ddefnyddio atodiad llafn rhwygo prosesydd bwyd. Ychwanegwch yr olew llysiau ac un wy i brosesydd bwyd neu gymysgydd gyda'r moron wedi'i gratio, a phroseswch nes bod y gymysgedd yn llyfn iawn.
 3. Trosglwyddwch y gymysgedd i bowlen fawr . Chwisgwch yn y ddwy wy sy'n weddill, y siwgr, yr halen a'r fanila. Ychwanegwch y powdr blawd a'r pobi a'i droi nes ei fod yn gymysg.
 1. Panelau cwpan cwpan 12-cwpan Llinell 2 gyda leinin papur. Rhannwch y batter rhwng y sosbannau, a'u llenwi i ychydig o dan ben y leinin bapur. (Efallai na fydd digon o fatri i lenwi pob un o'r 24 cwpan).
 2. Gwisgo cacennau coginio am oddeutu 20 munud, neu hyd nes y bydd y cacennau wedi codi ac y mae dannedd pren wedi'i fewnosod i'r canol yn dod yn lân.
 3. Tynnwch y ffwrn allan a gadewch y cacennau coch oer ar rac.
 4. Paratowch gwydredd siocled: Ychwanegu'r hufen, powdwr coco, dŵr, siwgr a halen i sosban cyfrwng.
 5. Cychwynnwch yn dda a dwyn ychydig i fudferu dros wres canolig-isel. Mwynhewch am oddeutu 5 munud, gan droi'n gyson nes bod y cymysgedd yn dod yn sgleiniog iawn ac ychydig yn drwchus.
 6. Tynnwch y gwydr rhag gwres a gadewch iddo oeri am tua 5 munud. Chwiliwch mewn fanila.
 7. Er mwyn gwisgo cwpancenni: Trowch y cwpan cyw iâr wrth ymyl a chwythwch ben y cwpan i mewn i'r gwydredd cynnes, sy'n cwmpasu'r brig cyfan a gadael i'r gwydredd gormod dipio cyn gosod y cwpan yn ôl ar rac. Bydd y gwydredd yn gosod wrth iddo oeri. Os yw'r gwydredd yn oeri gormod fel ei bod hi'n anodd dipio'r cacennau, dim ond ei rewarmio'n ofalus ar y stôf dros wres isel.
 8. Bydd cupcakes yn cadw mewn cynhwysydd pwrpasol am 2-3 diwrnod, neu am ryw wythnos yn yr oergell. Mae'n gwneud 20 i 24 cwpan cacen.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 268
Cyfanswm Fat 12 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 8 g
Cholesterol 26 mg
Sodiwm 270 mg
Carbohydradau 39 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 3 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)