Cawl Pot Pepper Clasurol Philadelphia

Mae Tripe, veal a llysiau yn cyfuno i wneud cawl trwchus, dwys a elwir yn draddodiadol fel pot pupur. Peidiwch â chael eich rhwystro gan ei restr hir o gynhwysion. Mae'r cawl hwn yn eithaf hawdd i'w wneud, ond mae angen oddeutu 2 awr a hanner o ysgafnhau'n araf, felly mae'n syniad da cynllunio ymlaen llaw.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Rinsiwch y tripe dan ddŵr oer.
 2. Drainiwch a gosodwch ar fwrdd torri.
 3. Chwistrellwch â halen a rhwbiwch i mewn i drip i lanhau'r ysglyfaeth. Rinsiwch eto i gael gwared â'r halen.
 4. Rhowch y tripe mewn sosban 3 chwart. Ychwanegwch ddigon o ddŵr i'w gorchuddio â 2 modfedd, gyda'r llwy fwrdd o halen wedi'i droi i mewn.
 5. Dewch i ferwi'n araf a fudferwi 15 munud. Draeniwch y trên a gadewch i chi oeri. Torrwch y tripe mewn ciwbiau 1/2-modfedd a'i neilltuo.
 1. Cynhesu ffwrn fawr neu wasgfa Iseldiroedd dros wres canolig. Ychwanegwch 3 llwy fwrdd o fenyn, winwnsyn wedi'u torri, nionyn cyfan, seleri, moron, cennin , a phupur cloch.
 2. Ewch i wisgo'r llysiau, gorchuddio, lleihau gwres a mwydwi, gan droi weithiau, nes bod y winwns yn feddalu ac yn dryloyw, tua 10 munud. Peidiwch â bod yn frown.
 3. Ychwanegwch y broth cyw iâr a'r dŵr i'r pot, ynghyd â'r knuckle, tripe, garlleg , powdr chili, dail bae, oregano , basil , tom , halen a phupur. Dewch â berw, lleihau gwres a mwydwi am 1 1/2 awr.
 4. Tynnwch y cnau blychau a'u tynnu oddi ar y cig, gan dorri unrhyw ddarnau mawr i lawr i fwydu.
 5. Anwybyddwch y nionyn gyfan.
 6. Dychwelwch y cig fagol i'r pot, ynghyd â thatws, llaeth a persli.
 7. Mwynhewch 15 i 20 munud, nes bod tatws yn dendr. Cychwynnwch yn y gymysgedd corn a mowliwch 2 i 3 munud nes ei fod ychydig yn fwy trwchus.
 8. Symudwch y menyn i'r cawl poeth nes ei fod wedi'i doddi ac yn syth i mewn i bowlenni i wasanaethu. Chwistrellwch â phersli wedi'i dorri.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 524
Cyfanswm Fat 36 g
Braster Dirlawn 21 g
Braster annirlawn 10 g
Cholesterol 149 mg
Sodiwm 2,527 mg
Carbohydradau 34 g
Fiber Dietegol 5 g
Protein 20 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)