Chestnuts Tseiniaidd Braised Cyw iâr

Mewn diwylliant a bwydydd Tseiniaidd, mae castan wedi bod yn gysylltiedig â'r ystyr "lwcus" bob amser. Mewn iaith Tsieineaidd, mae castannau'n cael eu nodi fel "li-zi" (栗子) gyda "Li" yn swnio fel gair Tsieineaidd arall, sy'n golygu "elw" (利). Felly bydd pobl yn teimlo'n hapus iawn pan fydd ganddynt y pryd hwn yn y cinio Flwyddyn Newydd Tsieineaidd.

Cistennau yw un o'r cnau mwyaf blasus ar y farchnad. Mae blas cnau castan yn melys, cyfoethog a gallwch ei ddefnyddio'n hawdd ar gyfer pwdinau, saladau, stwffio a gallwch eu coginio gyda chig neu ddofednod. Mae'n rhaid i mi gyfaddef nad wyf yn ffan fawr o "cnau" ond rwy'n caru blas castan.

Yr enw gwyddonol ar gyfer casten yw Castanea sativa ac mae'n perthyn i'r teulu Beech neu Fagaceae. Mae castanod yn frodorol i goedwigoedd Tsieina, Ewrop, Japan a Gogledd America, ond mae rhai erthyglau'n dweud ei bod yn frodorol i'r Hemisffer Gogledd.

Mae yna lawer o fantais iach o gastan.

 1. Mewn meddygaeth Tsieineaidd, mae castannau'n dda i bobl sydd â arennau gwan. Maent yn arbennig o dda i hen bobl sydd â phwysau cefn isaf neu goesau gwan, ond nid ydynt yn bwyta gormod o gastan mewn un pryd gan y gallai hyn achosi llid treulio.
 2. Mae cistenni yn cynnwys lefel uchel o ffibr dietegol a all hefyd helpu i ostwng lefelau colesterol gwaed.
 3. Mae castannau'n gyfoethog o Fitamin C.
 4. Mae'n uchel mewn gwrth-ocsidyddion, felly gall amddiffyn eich corff.
 5. Mae castannau'n cynnwys lefelau uchel o ffolat. Gall hyn helpu i atal diffygion tiwb neu ffetws nefol.
 6. Gallant atal clefyd y galon a'r rhydweli a strôc.
 7. Maent yn ffynhonnell dda o wahanol fwynau, er enghraifft, haearn, calsiwm, magnesiwm, manganîs, ffosfforws a sinc.
 8. Maent hefyd yn darparu swm da o potasiwm, a all hefyd helpu i leihau eich pwysedd gwaed a lleihau cyfradd eich calon.
 9. Mae castannau hefyd yn cynnwys canrannau uchel o grwpiau fitaminau B-cymhleth pwysig.
 10. Mae castannau'n rhydd o glwten! Felly gallwch chi eu defnyddio mewn llawer o fwyd di-glwten!

Dyma rai o fanteision iechyd Chestnut. Ond os oes gennych unrhyw ofynion dietegol arbennig neu broblem iechyd, cysylltwch â'ch meddyg.

Yn ôl i'r rysáit, defnyddiais castenni a ddaeth yn wag ac yn gyfan gwbl mewn sbâr. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw hyn ar agor y pecyn a'i goginio ar unwaith. Maen nhw fel arfer yn blasu'n well na chastnnau tun yn ogystal.

Os ydych yn defnyddio castan sych, gwnewch yn siŵr eu bod yn eu hysgogi mewn dŵr 4-6 awr cyn eu coginio gyda'r pryd hwn.

Fel arfer mewn coginio Tsieineaidd, bydd pobl Tsieineaidd yn coginio'r dysgl hon gyda cyw iâr cyfan ond yn ei dorri'n ddarnau maint brathiad neu goesau cyw iâr yn cael eu torri i mewn i'r maint brathiad (gydag asgwrn yn dal i fyny). Bydd esgyrn cyw iâr bob amser yn gwella blas platyn fel hyn, felly defnyddiwch bendant os gallwch chi. Bydd defnyddio esgyrn cyw iâr yn ei gwneud hi'n debyg i wneud stoc cyw iâr.

Fodd bynnag, rwy'n ymwybodol nad yw llawer o bobl y Gorllewin yn hoffi bwyta cig ar yr asgwrn felly addaswch y rysáit sy'n addas i'ch anghenion.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gweithdrefnau: Rysáit ar gyfer Cyw Iâr Cnau Cnau Cacennau Tseiniaidd Brasterog ac iach. Dydw i ddim yn gefnogwr mawr o gnau ond rwy'n caru castannau.

 1. Cynhesu 1 llwy fwrdd o olew mewn wôc a throi ffrwythau'r sinsir, y winwnsyn a'r garlleg nes eu bod yn aromatig.
 2. Ychwanegwch siwgr i'r wok a throi'r tân yn ganolig ac yn disgwyl iddo doddi.
 3. Ychwanegwch y cyw iâr ar ôl i'r siwgr doddi. Mae Stir yn ffrio hyd nes bod lliw y cyw iâr wedi troi lliw brown euraidd braf.
 1. Ychwanegwch yr holl dresdiadau a'i berwi. Ychwanegwch castannau unwaith mae'r saws yn berwi.
 2. Lleihau'r saws nes ei fod bron yn sych ac mae'n barod i wasanaethu.
 3. Yn barod i wasanaethu! Mae'r dysgl hon yn berffaith i wasanaethu â reis wedi'i goginio.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 3406
Cyfanswm Fat 187 g
Braster Dirlawn 52 g
Braster annirlawn 75 g
Cholesterol 1,116 mg
Sodiwm 3,883 mg
Carbohydradau 36 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 358 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)