Crackerwr Oat Matzoh Am ddim Glwten

Mae'r rysáit hwn ar gyfer cracwyr matzoh coeten heb glwten yn cael ei wneud gyda blawd ceirch heb ei glwten, starts tatws a phryd almon. Mae'r cracwyr matzoh hynafol yn dendr, crisp ac yn gracwr da i wasanaethu yn ystod y Pasg. Maent yn cael eu pobi o fewn 18 munud i ychwanegu dŵr ac nid ydynt yn cynnwys corn, reis, ffrwythau ffa neu asiantau leavening.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r popty i 450 F.
 2. Os oes gennych garreg pizza, cynhesu hi yn y ffwrn. Os na, llinell 2 beicen pobi mawr gyda phapur
 3. Mewn powlen gymysgedd mawr, cyfunwch flawd ceirch (gweler y darn isod), starts tatws, pryd o almon a halen. Chwiliwch i gyfuno'n drylwyr.
 4. Ychwanegwch y llysiau'n fyrhau a defnyddiwch wresogydd trydan neu gymysgydd sefyll i gyfuno.
 5. Ychwanegu dŵr a chiwt am oddeutu 1 munud, nes bod y cynhwysion wedi'u cymysgu a bod y cymysgedd yn dal gyda'i gilydd.
 1. Defnyddiwch sbatwla i dorri'r toes matzoh i fwrdd torri mawr, glân, wedi'i deinio'n ysgafn â starts starts. Cnewch y toes yn fyr a ffurfio pêl gyda'r toes. Torrwch y toes yn hanner.
 2. Torrwch 2 daflen fawr o bapur cwyr. Chwistrellwch 1 daflen gyda cherch geifr neu starts starts. Gwasgwch 1 bêl o toes matzo i mewn i ddisg a gosodwch yr ail ddalen o bapur cwyr droso.
 3. Defnyddio pin dreigl i roi'r toes mewn cylch, yn union fel gwneud toes cacen.
 4. Defnyddiwch fforc i daflu tyllau yn y toes. Chwistrellwch gyda mwy o bran ceirch.
 5. Os ydych chi'n defnyddio cerrig pizza i ffug y cracwyr matzoh, tynnwch y garreg poeth o'r ffwrn yn ofalus. Tynnwch y daflen uchaf o bapur cwyr o'r toes matzoh rholio. Codwch y toes gyda'r daflen waelod o bapur cwyr ac yna trowch y toes yn syth i'r carreg pizza a chipiwch y papur cwyr yn ôl.
 6. Dychwelwch y garreg poeth i'r ffwrn a chogwch y matzoh ceirch heb glwten am tua 10 munud, neu hyd nes ei fod yn ysgafn ac yn frownog o amgylch yr ymylon. Trosglwyddwch yn ofalus i rac oeri. Ail-wneud proses pobi gyda'r ail bêl o toes.
  Nodyn-Os ydych chi'n defnyddio taflenni pobi wedi'u llinellau â phapur croen i gacen y cracwyr matzoh, ysgafnwch â bran ceirch wedi'i neilltuo. Rhowch y toes yn ofalus ar daflen pobi, croenwch bapur wedi'i waenio o'r toes, taenellwch gyda mwy o gig ceirch a'i bobi am tua 10 munud, neu hyd nes ei fod yn crisp ac wedi ei frownio'n ysgafn o gwmpas yr ymylon. Oeri ar rac gwifren

Cynghorau

I wneud blawd ceirch ddirwy, defnyddiwch grinder ffa coffi trydan lân i falu 1 cwpan o geirch wedi'i ryddio heb glwten ardystiedig.

Ychwanegwch tua 1/3 o geirch cwpan ar y tro a phwls 3 gwaith. Defnyddiwch rwystr rhwyll dirwy i blawd sychu. Archebwch y bran ceirch i chwistrellu ar defa matzoh pan fyddwch chi'n ei rolio a chyn i chi ei bobi. (Mae 1 cwpan o geirch rholio yn cyfateb i tua 2/3 cwpan o flawd ceirch.

Atgoffa: Sicrhewch bob amser bod eich arwynebau gwaith, offer, pans, ac offer yn rhydd o glwten. Darllenwch labeli cynnyrch bob tro. Gall cynhyrchwyr newid ffurflenni cynnyrch heb rybudd. Pan nad oes gennych unrhyw amheuaeth, peidiwch â phrynu neu ddefnyddio cynnyrch cyn cysylltu â'r gwneuthurwr i wirio bod y cynnyrch yn rhydd o glwten.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 270
Cyfanswm Fat 18 g
Braster Dirlawn 5 g
Braster annirlawn 9 g
Cholesterol 4 mg
Sodiwm 796 mg
Carbohydradau 23 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 4 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)