Cyw iâr Tex Mex Grilled

Mae'r rysáit wych hwn ar gyfer Tex Mex Grilled Chicken wedi'i orchuddio mewn sbeisys cynnes, wedi'i grilio i berffaith a pherffeithrwydd tendr, a'i weini â salsa oer. Mae'n cael ei goginio ar y George Foreman , neu gril cyswllt deuol , felly mae'n coginio yn hanner yr amser y byddai'n ei gymryd yn y skilet, o dan y broiler, neu ar gril awyr agored.

Gallwch wneud y cyw iâr hwn yn sbeislyd neu'n ysgafn ag y dymunwch. Os ydych chi'n hoff o fwyd poeth iawn, ychwanegwch fwy o bupur cayenne neu frogiau pupur coch wedi'u malu. Ychwanegwch bupur jalapeño wedi'i fagio neu ddau, a chynyddwch faint o bowdwr chili. Mae salsa melys neu boeth yn cwblhau'r pryd hwn.

Byddai'r cyw iâr hwn yn blasus gyda chaws os hoffech chi. I wneud hyn, pan fydd y cyw iâr wedi'i goginio'n drylwyr ac yn ddiogel, tynnwch o'r gril, rhowch ar blatyn glân (NID Y plât a ddefnyddiwyd i ddal y cyw iâr amrwd), a'i frigio gyda slice o gaws. Byddai Pepper Jack, Monterey Jack, neu Cojack yn flasus. Gorchuddiwch â ffoil a gadewch i sefyll am 5 munud. Bydd hyn yn gadael i'r caws doddi a gadael i'r sudd yn y cyw iâr gael ei ailddosbarthu.

Yna gwasanaethwch, dros reis wedi'i goginio'n boeth, neu gyda blawd wedi'i gynhesu neu tortillas corn. Gellir cyflwyno'r rysáit syml a sbeislyd hwn gyda salad gwyrdd wedi'i daflu ag afocad a sgwash haf wedi'i sleisio, a rhai ffrwythau ffres, efallai mewn salad gelatin . Byddai rhywfaint o de cwrw neu de oer oer yn gyfeiliant gwych.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

1. Rhowch y cyw iâr mewn bag clo sifil trwm.

2. Cyfuno cenin, powdr chili, pupur cayenne, a halen garlleg mewn powlen fach a chymysgu'n dda. Chwistrellwch dros gyw iâr mewn bag a'i daflu i gôt. Gwisgwch gydag olew olewydd a chwythwch eto.

3. Bagiau selio a thylino i weithio'r sbeisys i'r cyw iâr. Yna rhowch y bag mewn dysgl neu bowlen pobi ac oergell am awr.

4. Paratowch a chynhesu dau gril cyswllt dwy ochr neu ddeuol .

5. Griliwch y cyw iâr ar y gril deuol-gyswllt am 4-6 munud nes eu bod wedi'u coginio'n drylwyr i 160 ° F yn cael eu mesur gan thermomedr dibynadwy.

6. Neu griliwch y cyw iâr ar gril nwy awyr agored neu golosg golosg cynhesu am 8-11 munud, gan droi unwaith, nes bod sudd yn rhedeg yn glir pan fydd y fforc yn cael ei dynnu ac mae'r cyw iâr yn cyrraedd 160 ° F.

7. Rhowch y cyw iâr ar blât glân a'i gorchuddio â ffoil. Gadewch i sefyll am bum munud, yna gwasanaethwch gyda'r salsa.