Cyw Iâr Tomatillo

Mae'r pryd bwyd blasus hwn yn wych ar gyfer partïon achlysurol-gall gwesteion addasu eu bowlenni tomato a phinsi cyw iâr yn union fel y maent yn ei hoffi. Yr allwedd i'r hwyl yw cynnig digon o garnishes i ddewis ohonynt.

Gwybod, os na allwch ddod o hyd i tomatillos ffres, mae'r rhai tun yn gweithio dim ond dandy yma.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Os ydych chi'n defnyddio cyw iâr amrwd, rhowch hi mewn pot gyda 2 cwpan o ddŵr. Dewch i fudferu, gorchuddio a choginio nes bod y cyw iâr wedi'i goginio, 15 i 20 munud.
 2. Er bod y cogyddion cyw iâr, mewn padell ffrio bach dros wres canolig, tostio'r pepitas: Coginiwch, yn troi, nes iddynt ddechrau brownio a "pop" wrth iddynt dostio, tua 3 munud. Trosglwyddwch y pepitas tost i morter neu bowlen gyfrwng. Gosodwch i ffwrdd i oeri.
 3. Trosglwyddwch y cyw iâr i plât i oeri a'r hylif coginio i bowlen. Unwaith y bydd y cyw iâr yn ddigon oer i'w drin, ei daflu i mewn i'r ysgubor o'r esgyrn.
 1. Er bod y cyw iâr yn oeri, peidio a thorri'r winwnsyn. Dychwelwch y pot i'r stôf a gwreswch dros wres canolig. Ychwanegwch yr olew, y winwnsyn a'r halen. Coginiwch, gan droi'n achlysurol, nes bod y nionyn yn feddal, 3 i 5 munud.
 2. Tra bod y coginio nionod, tynnwch y cyllau yn de-stem (gallwch chi gael gwared ar eu hadau hefyd, os ydych chi am liniaru eu gwres) a'u torri. Peidiwch a thorri'r garlleg. Ychwanegwch y garlleg a chiloedd i'r nionyn.
 3. Peelwch a rinsiwch y tomatillos. Ychydig yn eu torri a'u hychwanegu at y pot. Coginiwch, gan droi'n aml, nes eu bod yn meddalu ychydig, tua 3 munud.
 4. Ychwanegwch y broth cyw iâr a'r hylif coginio cyw iâr (neu, os ydych chi'n defnyddio cyw iâr wedi'i goginio'n barod, defnyddiwch 2 cwpan o ddŵr). Dewch i ferwi.
 5. Er bod y cawl yn dod i ferwi, trowch y cilantro yn fras. Ychwanegu'r rhan fwyaf ohono i'r pot (achubwch lond llaw ar gyfer addurno).
 6. Cymerwch y pot oddi ar y gwres. Ychwanegwch yr epazote neu'r oregano, os ydych chi'n defnyddio. Defnyddio cymysgydd trochi dwylo i chwistrellu'r gymysgedd yn esmwyth; neu, gan weithio mewn sypiau, chwistrellwch y cymysgedd mewn cymysgydd tan esmwyth, a'i dychwelyd i gyd i'r pot.
 7. Ychwanegwch y cyw iâr a'r meny a dwyn y cymysgedd i fudfer.
 8. Mirewch y pepitas wedi'u hoeri yn y morter gyda phlâu, neu eu trowch mewn melin sbeis, grinder coffi, neu brosesydd bwyd nes eu bod yn dirwy. Ewch i mewn i'r pozole.

Gwasanaethwch y pozole poeth, gyda pha bynnag addurniadau sy'n apelio atoch chi. Gadewch i bawb ychwanegu eu garnishes eu hunain i flasu.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 478
Cyfanswm Fat 23 g
Braster Dirlawn 5 g
Braster annirlawn 10 g
Cholesterol 95 mg
Sodiwm 967 mg
Carbohydradau 31 g
Fiber Dietegol 6 g
Protein 37 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)