Donuts wedi'i Ffrindio Hufen

Mae'r toiledau llawn hufen hyn yn glustogau meddal gyda llenwi hufen hawdd. Ni allai'r llenwi hufen fod yn haws. Fe'i gwneir gyda phwdin fanila ar unwaith. Mae'r ffrwythau burum yn cael eu ffrio'n ddwfn i berffeithrwydd ac yna mae'r llenwi yn cael eu pipio ynddynt.

Teimlwch yn rhydd i'w llenwi â phwdin vanilla cartref neu hufen pasen cartref . Byddai pwdin siocled cyfoethog neu jam trwchus yn ardderchog yn y rhoddion hefyd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Sgald 1 1/2 cwpan llaeth mewn sosban cyfrwng; cymysgwch y siwgr gronog, halen a menyn. Tynnwch o wres ac oer i frakecarm. *
 2. Mesurwch y dŵr cynnes i mewn i fowlen gymysgu mawr; chwistrellwch y burum dros y dŵr ac yna chwistrellwch y cymysgedd yn ysgafn nes bod y burum wedi diddymu. Cychwynnwch mewn cymysgedd llaeth grog, wyau a hanner y blawd; curo nes yn llyfn. Dechreuwch mewn croen lemon a blawd sy'n weddill i wneud toes meddal; cymysgu'n dda.
 1. Trowchwch y toes ar wyneb y ffwrn a chliniwch am tua 8 munud, hyd yn llyfn ac yn elastig.
 2. Rhowch mewn powlen wedi'i churno, gan droi i saim pob ochr. Gorchuddiwch yn dynn gyda chludo plastig a gadewch iddo gynyddu mewn lle cynnes, yn rhad ac am ddim o ddrafftiau, am oddeutu 45 munud, nes dyblu'n fawr.
 3. Punchwch i lawr ac ewch i wyneb ysgafn. Rhannwch y toes yn ei hanner.
 4. Rhowch hanner i mewn i rownd fawr, 1/2 modfedd o drwch. Torrwch â thorrwr rhwdyn, gyda thyniad y ganolfan (neu ddefnyddio torrwr bisgedi). Rhowch y rhoddion ar daflen pobi. Ailadroddwch gyda hanner y toes sy'n weddill.
 5. Gorchuddiwch â thywel cegin ysgafn a gadewch iddo gynyddu mewn lle cynnes, yn rhad ac am ddim o ddrafft, hyd nes ei ddyblu yn y swmp, tua 30 munud.
 6. Ffrwyt y ffrwythau mewn braster poeth dwfn, 365 F (185 C), hyd yn oed yn frown, gan droi unwaith i froi'r ddwy ochr. Draeniwch ar dywelion papur; oeriwch y rhoddion yn drylwyr cyn eu llenwi.
 7. Er bod y cnau bach yn oeri, arllwyswch y 4 cwpan o laeth oer i bowlen ddwfn. Ychwanegwch y cymysgedd pwdin a'i guro nes ei fod yn gymysg ac yn drwchus, tua 1 munud. Golchwch am o leiaf 5 i 10 munud.
 8. Rhowch y pwdin i mewn i diwb crwst gyda thoedd llydan a'i phibellio i mewn i'r cwnnau wedi'u hoeri.
 9. Sifftwch siwgr melysion dros y rhosglod llawn. Cadwch nhw oergell hyd nes y byddwch yn gwasanaethu amser a storfeydd yn yr oergell.

* Dylai llysiau lliw deimlo ychydig yn gynnes ar eich arddwrn, neu tua 100 F.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Cnau Rhost gwydrog ar gyfer y Peiriant Bara

Donuts Tatws Mashed Sandy

Donuts Plaen Cartref

Cacennau Fwnglwn Dwfn-Ffrwythau Classic