Ffrangeg Apple Pie Granola

French Pie Pie Granola yn llawn o afalau meddal, rhesins, cnau coco ac wrth gwrs, ceirch! Ffoniwch fi'n wallgof, ond rydw i wrth fy modd yn granola bak meddal. Mae cewiness y granola yn fy atgoffa o'r bariau graola granola blasus y buaswn i'n eu bwyta fel plentyn. Daeth yr ysbrydoliaeth i'r granola hwn o'n hoff granola (Raspberry Field Farm) y buasem yn ei fwyta'n gyson pan oeddem yn mynd i'r coleg yng Nghwm Hudson. Mae eu granola afal cerdyn mor unigryw. Mae'n blasu'n union fel pic afal ac mae'n feddal a blasus.

Gallwch chwipio'r granola hwn yn eithaf cyflym, yn enwedig os ydych chi'n prynu darnau afal wedi'u sychu ac peidiwch â gwneud eich hun gartref fel fi. Rydyn ni wedi cael cymaint o afalau yn y tŷ o'r tymor casglu afal! Rwyf wedi ceisio eu defnyddio bob ffordd y gallaf feddwl amdano! Mae ffrwydron a mwdinau Apple wedi bod yn ffrwydro yn ein tŷ! Wrth gwrs, gallwch chi sychu'ch afalau eich hun os dymunwch. Peidiwch â chreu, craidd, a thorri'r afalau. Rhowch nhw ar daflen pobi a'u gadael i sychu mewn ffwrn 200 F am oddeutu 1 1/2 awr. Tynnwch nhw o'r ffwrn, gadewch iddyn nhw oeri am ychydig a'u defnyddio mewn unrhyw ryseitiau sy'n galw am afalau sych!

Mae'r granola hwn yn flasus ar ben iogwrt neu â llaeth. Mae hefyd yn gwneud byrbryd cyflym a blasus ar unrhyw adeg! Peidiwch â'i roi i mewn i'ch bag a'i gymryd i fynd i frecwast! Gallwch hefyd ei fwyta ochr yn ochr â gwydraid o seidr afal sangria !

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'r popty i 350 F.
  2. Mewn powlen fawr, taflu'r ceirch, afalau sych, grawnfwyd reis crisp, cnau coco, a rhesins. Gwnewch yn siŵr eu bod wedi'u cymysgu'n dda a bod y pethau da yn cael eu gwasgaru trwy'r ceirch.
  3. Ychwanegwch y melyn, surop y maple a menyn i sosban. Gwreswch ar gyfrwng am tua 5-6 munud. Ewch yn achlysurol gyda llwy bren. Bydd yn gwthio ychydig ac mae hynny'n iawn. Cymysgwch y sbeisys i'r cymysgedd mêl nes eu bod yn cael eu cyfuno'n llwyr.
  1. Gwisgwch y cymysgedd mêl poeth dros ben y cymysgedd ceirch a'i gymysgu â sbatwla rwber nes bod y ceirch wedi'i orchuddio'n llwyr.
  2. Lledaenwch y gymysgedd ar bapell ddalen fawr mewn un haen thôn. Bacenwch am tua 15-20 munud. Gadewch i'r granola i oeri ac yna ei osod mewn cynhwysydd carthffosydd.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 471
Cyfanswm Fat 21 g
Braster Dirlawn 12 g
Braster annirlawn 6 g
Cholesterol 69 mg
Sodiwm 79 mg
Carbohydradau 66 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 10 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)