Galbitang (Soup Rhuban Coreaidd)

Mae Galbitang yn gawl gyfoethog ond cain sy'n cael ei wneud o asennau byr , radish Coreaidd a nwdls gwydr ( pylu ). Mae'n debyg y daeth yn fwy na 800 o flynyddoedd yn ôl, yn ystod dyddiau gwanod y Brenin Goryeo.

Oherwydd bod cig eidion yn hanesyddol wedi bod yn ddrud yng Nghorea (ac yn aml yn dal i fod), cafodd galbitang ei neilltuo ar gyfer achlysuron arbennig. Er enghraifft, mae'n gyffredin yn cael ei weini mewn derbyniadau priodasau Corea traddodiadol. Mae'r nwdls gwydr yn cael eu gwneud â starts tatws melys.

Os ydych chi'n chwilio am bryd ysgafn, syml, galbitang yw eich dewis gorau - mae'n ddysgl fawr, sylweddol sydd wedi'i fwriadu i'ch llenwi. Yn ogystal, os ydych chi'n chwilio am rysáit sy'n syml i'w goginio ac y gellir ei orffen mewn ychydig funudau, nid dyma'ch bet gorau, chwaith. Mae Galbitang yn cymryd amser paratoi sylweddol, sy'n cynnwys cyn-drechu'r asennau i gael gwared ar olion gwaed.

Serch hynny, os oes gennych yr amser a'r amhariad i geisio gwneud cawl anwes fer Corea, ni fyddwch yn siomedig. Gallwch chi hefyd gynllunio ymlaen llaw trwy wneud swp mawr o galbitang a'i oeri neu ei rewi nes eich bod yn barod i'w wasanaethu.

Mae rhai pobl yn hoffi ychwanegu rhywfaint o hwylio iddi ar y bwrdd i roi cic bach iddo, ond mae'n well gan eraill ei fod yn glir gyda reis a banchan . Yn ogystal, mae'n well gan lawer o Koreans bwyta hyn gyda kimchi, felly efallai y byddwch chi'n gwneud yn siŵr bod gennych rywfaint ohono wrth law wrth weini galbitang.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Rhowch y asennau mewn powlen o ddŵr oer am tua 1 i 2 awr i ddraenio'r gwaed, gan newid y dŵr ychydig funudau. Efallai y bydd angen crwydro hirach (yn draddodiadol, cafodd yr asennau eu trechu am 8 i 10 awr).
 2. Cymysgwch radish wedi'i sleisio gyda'r saws soi, olew sesame, garlleg, sinsir a phupur.
 3. Rhowch y asennau mewn pot a gorchuddiwch â dŵr ffres.
 4. Dewch i ferwi a mowliwch yn egnïol am 5 munud.
 5. Tynnwch asennau o'r pot a rinsiwch unrhyw ysgafn neu olew oddi mewn i ddŵr oer.
 1. Mewn pot mawr, gorchuddiwch asennau â 4 cwpan o ddŵr ffres.
 2. Dewch i ferwi, ac yna mowliwch dros wres uchel am 30 munud.
 3. Ychwanegwch y rhediad tymhorol a'r halen i'r pot cawl a'i goginio am 10 munud ychwanegol.
 4. Ychwanegwch y nwdls a choginiwch am 4 munud arall.
 5. Ychwanegwch y cromfachau wedi'u sleisio a'u coginio am 1 munud arall.
 6. Gweini gyda chwistrellu powdr chili, os dymunir.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 936
Cyfanswm Fat 64 g
Braster Dirlawn 26 g
Braster annirlawn 30 g
Cholesterol 202 mg
Sodiwm 2,337 mg
Carbohydradau 30 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 60 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)