Hen Ffasiwn Newydd: Twist Modern ar Wisgi Hoff

Un o'r coctelau bourbon gorau o bob amser yw'r Hen-ffasiwn , nid oes dadl. Beth os ydych chi yn yr awyrgylch am rywbeth ychydig yn wahanol? Dyna lle mae'r New-Fashioned Newydd yn dod i mewn.

Mae gwir harddwch diodydd ffon poblogaidd fel yr Hen-ffasiwn, Mojito, a Chaipirinha , y gall y sylfaen fod yn ysbrydoliaeth i amrywiaeth fawr o ddiodydd. Yr unig beth y mae'n rhaid i chi ei wneud mewn gwirionedd yw newid y ffrwythau muddled a chaiff coctel cwbl wahanol ei eni. Dyna'r achos gyda'r rysáit hwn lle mae'r oren a'r ceirios yn cael eu cyfnewid ar gyfer mân fachog a llus duon.

Mae'r ddau ffrwythau haf hyn yn gwneud y New Old-fashioned y diod y tywydd cynnes delfrydol a byddant orau yn ystod tymor yr haf. Peidiwch â gadael i hynny eich atal, fodd bynnag, defnyddiwch hyn fel ysbrydoliaeth i chwilio am y farchnad cynnyrch am ffyrdd eraill o wneud eich Hen Ffasiwn Newydd yn wirioneddol unigryw, ni waeth pa gyfnod o'r flwyddyn ydyw. Mae yna hyd yn oed ychydig o enghreifftiau islaw'r rysáit er mwyn i chi ddechrau.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Muddiwch y syrup, chwistrellwyr a slice 1 peach syml yng ngwaelod gwydr hen ffasiwn .
  2. Ychwanegwch y bourbon, y ciwbiau iâ , y slice 1 mwdog, y môr duon, a'r dwr ysgubol.
  3. Ewch i gyfuno .

(Rysáit Cwrteisi: Gwarchodfa Bourbon Gwarchodfa Woodford )

Mwy o Gynghorion ar gyfer Gwneud y Newydd Hen Ffasiwn

Mae Gwarchodfa Woodford yn bourbon gwych ar gyfer unrhyw hen ffasiwn. Mae gan y whisgi hwn gydbwysedd perffaith o flasau , nid yn rhy sbeislyd ond heb fod yn ddiflas.

Dyma'r nodweddion hyn sy'n ei gwneud hi'n ddelfrydol ar gyfer blas glân o ddiodydd syml fel yr Hen Ffasiwn.

Fe welwch hefyd fod Woodford yn bourbon hawdd ei gysylltu. Mae'n un y gall bothbies ac aficionados byd bourbon ei fwynhau gan ei fod yn gyflwyniad llyfn ac yn hoff flasus. Os oes rhaid i chi wasanaethu un bourbon i grŵp amrywiol, mae Woodford yn un o'r opsiynau gorau.

Hefyd, cadwch lygad allan am unrhyw un o boteli rhifyn cyfyngedig y distyllfa. Fe'i rhyddhair yn flynyddol ar ddiwedd cwympo, mae'r bourbons Collection Master's yn arbrofion Master Distiller Chris Morris mewn gwahanol agweddau ar gynhyrchu whisky. O'r Corn Arddull Gwyn 1838 yn 2010 i 2010 Maple Wood Finish , mae pob bourbon yn brofiad unigryw ac mae diodydd fel yr Hen Ffasiwn Newydd yn ddelfrydol ar gyfer prawf blas bach.

Defnyddiwch yr Hen Ffasiwn Newydd i archwilio amrywiaethau pysgod. Yn wahanol i duon y môr sy'n gymharol unffurf, mae bysgodod yn dod mewn sawl math sy'n llenwi marchnadoedd y cynnyrch yn ystod brig tymhorol y ffrwythau yn yr haf. Diod fel hyn yw'r esgus berffaith i flasu y gwahanol berygogion sydd ar gael. Fe allai hyd yn oed eich synnu eich bod yn debyg iawn i flasu bourbon: mae pob un ychydig yn wahanol ond maen nhw i gyd yn gwbl fachogan (neu bourbon).

Mae'r 'dwr ysgubol' ar agor i'w ddehongli. Dŵr ysgubol, soda, dŵr mwynol, hyd yn oed clwb soda; mae yna lawer o opsiynau ar gyfer y soda yn y coctel hwn. Yn y bôn, os yw'n glir ac yn ysbeidiol, bydd yn gweithio yn y rysáit.

Peidiwch â datgelu cywil sinsir neu soda lemon-calch, chwaith.

Rwyf wedi canfod fy mod yn bersonol yma i fod yn hoff yma ac, ar ben hynny, dim ond sblash ydyw. Ewch ymlaen a gorffen y ddiod hon gyda pha bynnag soda clir sydd gennych ar agor oherwydd na allwch fynd yn anghywir.

Pa mor gryf yw'r hen ffasiwn newydd?

Ychydig iawn sydd wedi'i ychwanegu at y gyfrol coctel hon a fydd yn ei ddwyn i lawr o nerth potelu y whisgi. Rydyn ni'n ffactor mewn rhew ac yn gyffwrdd â soda, ond mewn gwirionedd, nid yw'r New-Fashioned Newydd yn llawer gwahanol na bwyta whiski ar y creigiau .

Mae'r coctel hwn wedi'i gynllunio i gael ei gipio'n araf a phob blas wedi'i arfogi. Gyda chynnwys alcohol o tua 30% o ABV (60 prawf) , byddwch yn sicr eisiau mwynhau pob eiliad.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 448
Cyfanswm Fat 2 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 16 mg
Carbohydradau 64 g
Fiber Dietegol 19 g
Protein 6 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)