Ketchup Cartref

Mae'r cwpwl cartref hwn yn cymryd amser a thomatos, ond mae'r canlyniad terfynol yn werth yr ymdrech, yn enwedig os oes gennych ddigonedd o domatos ffres.

Dechreuwch baratoi diwrnod ymlaen llaw ac yna rhewewch y mwydion tomato a chymysgedd hylif. Mwynhewch a gall y cysgl y diwrnod wedyn.

Cysylltiedig:
Chutney Tomato
Ketchup Green Tomato

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Rhowch y hadau seleri, clofon, sinamon , allspice, a mwstard mewn bag cawsecloth. Clymu a neilltuo.
  2. Mewn sosban bach dur di-staen neu enamel, cyfuno'r finegr a'r bag sbeisiog. Dewch â berw llawn. Tynnwch o'r gwres a gadewch i sefyll am 25 munud. Tynnwch y bag sbeis a'i daflu. Gosodwch y finegr o'r neilltu.
  3. Mewn tegell ddur di-staen neu enamel mawr (o leiaf 8 i 12-quart), cyfunwch y tomatos wedi'u torri, garlleg, nionyn, a phupur coch neu cayenne. Dewch â berwi, gan droi'n aml. Lleihau gwres i ganolig isel a pharhau â berwi ysgafn, gan droi'n aml, am 25 munud. Ychwanegwch y finegr sbeislyd i'r gymysgedd tomato a pharhau i goginio, gan droi'n aml, am 30 munud yn hirach.
  1. Draeniwch y tomatos i mewn i sosban fawr o ddur di-staen, yna rhowch nhw trwy felin fwyd i dynnu cymaint o sudd a mwydion i'r sosban â phosib. Anwybyddwch y solidau. Ychwanegwch siwgr a halen i'r mwydion a sudd wedi'u tynnu allan. Ar y pwynt hwn, gallwch chi oergell y cymysgedd hwn dros nos a gorffen y diwrnod canlynol. Dewch â chymysgedd y mwydion tomato i ferwi dros wres canolig-uchel, yna gostwng gwres i ganolig isel a berwi am oddeutu 2 awr, neu hyd nes ei leihau gan tua 2/3 a'i drwchu i gysondeb cysglod.
  2. Yn y cyfamser, paratowch yr ardal waith, canner, jariau a chaeadau. Gweler Paratoi Rasiau ar gyfer Prosesu Dwr Canning a Boiling .
  3. Llenwch y jariau, gan adael pen y pen 1/2-modfedd. Defnyddiwch sbatwla plastig bach neu ddur di-staen i gael gwared â swigod aer, chwistrellu rhigiau gyda lliain llaith, ac yn ffitio â chaeadau a morloi.
  4. Trosglwyddwch i rac yn y faner ac yn syrthio i'r dŵr poeth. Ychwanegu mwy o ddŵr, fel bo angen, felly mae gennych 1 modfedd dros y jariau. Gorchuddiwch, dod â berw a pharhau'n berwi'n ysgafn am 15 munud.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 22
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 151 mg
Carbohydradau 5 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)