Maple Bacon Cartref

Mae bacwn maple wedi'i ysmygu gartref yn hawdd i'w baratoi. Cofiwch fod y cig moch bob amser yn cael ei wella â chymysgedd melys a sawrus o siwgr, halen a phupur. Gallwch ddefnyddio ysmygwr ar gyfer y cyffwrdd gorffen. Ac os ydych am fynd â'ch cig moch o dda iawn i wych, defnyddiwch surop maple go iawn yn lle siwgr.

Pam yn gwneud mochyn gartref? Fe gewch benderfynu beth sy'n mynd i mewn iddo (cig o anifeiliaid sy'n cael eu bwydo'n organig a gynhyrchir yn organig) a'r hyn nad yw'n mynd i mewn iddo (nitritau, sy'n cael eu hychwanegu at y cig moch mwyaf masnachol).

Caiff nitritau eu gwerthu i'r gogydd cartref mewn cyfuniadau o'r enw "halen guro" neu " powdr Prague ". Maent yn cadw lliw pinc llachar yr haenau o gig mewn cig moch a chigoedd tebyg. Maent hefyd yn helpu i gael gwared â bacteria. Mewn symiau bach iawn, ystyrir eu bod yn ddiogel i'w defnyddio, ond maent yn berygl iechyd posibl.

Os ydych chi'n dewis defnyddio nitradau, cofiwch na fydd y bacwn gorffenedig yn cadw mor hir yn yr oergell fel cig moch wedi'i wneud â halen guro. Rhewi unrhyw beth yr ydych yn bwriadu ei gadw am fwy nag wythnos.

Dyma'r dull sylfaenol o gywiro cig moch ar flas. Mae'r cyfarwyddiadau'n cynnwys awgrymiadau ar gyfer cael y blas mwg yn iawn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Rinsiwch y bol porc o dan ddŵr oer. Patiwch hi'n sych gyda thywelion papur neu ddillad lân.
 2. Cyfunwch y surop maple, halen, pupur a halen curo (os yw'n defnyddio) mewn powlen fach.
 3. Rhwbiwch y cymysgedd tymhorol i bob ochr y bolc porc, gan ddefnyddio'ch dwylo'n gryno. Treuliwch ychydig funudau yn masio'r cymysgedd halogi / curo i'r cig.
 4. Rhowch y bolc porc, ynghyd ag unrhyw gymysgedd cywiro dros ben, i fag plastig a'i selio. Storwch hi'n hyd yn yr oergell am 10 i 14 diwrnod, gan droi'r bag dros dro yn achlysurol. Dylid gwella'r bacwn yn llawn ar y pwynt hwn, gyda gwead cadarn a dim mannau meddal.
 1. Rinsiwch y cig moch ac eto ewch ati'n drylwyr sych gyda thywelion papur neu ddysgl gwyn glân, sych. Rostiwch y cig moch wedi'i halltu mewn popty 200 F nes bod y tymheredd mewnol yn cyrraedd 150 F. Dylai hyn gymryd tua dwy awr. Cadwch y bacwn mewn cynhwysydd neu fag wedi'i selio'n dynn yn yr oergell am hyd at fis neu yn y rhewgell am hyd at flwyddyn.

Efallai y byddwch hefyd yn ychwanegu blas mwg i'ch cig moch trwy ddefnyddio un o'r ddau ddull isod.

Defnyddio Mwg Go Iawn:

 1. Os oes gennych ysmygwr neu os ydych am ysmygu syml , gallwch ei ddefnyddio i ysmygu'ch cig moch.
 2. Defnyddiwch siwmpiau pren hickory neu afal am y blas gorau.
 3. Gadewch y rhostio a ddisgrifir uchod, a mwgwch y bacwn wedi'i halltu nes ei fod yn cyrraedd tymheredd mewnol o 150 F, a ddylai gymryd un i ddwy awr.

Defnyddio Mwg Hylifol:

 1. Fel arall, gallwch "dwyllo" trwy ddefnyddio mwg hylifol. Os byddwch chi'n dewis y fersiwn hon, sicrhewch eich bod yn prynu mwg hylifol sy'n cael ei wneud o fwg naturiol (hickory fel arfer) ac nid un o'r fersiynau synthetig blasus anodd. Rostiwch y cig moch wedi'i halltu mewn popty 200 F nes bod y tymheredd mewnol yn cyrraedd 150 F. Dylai hyn gymryd tua dwy awr.
 2. Yna, cwympwch y cig moch wedi'i rostio a'i rostio gyda'r mwg hylif. Defnyddiwch frwsh crwst i gôt yn gyfartal i bob ochr.
 3. Rhowch y cig moch ar rac dros banell (i ddal unrhyw ddiffygion mwg hylif) ac aer yn sych am 30 munud. Trosglwyddwch i gynhwysydd neu fag wedi'i selio'n dynn ac oergell am hyd at fis neu rewi am hyd at flwyddyn.

Tip: Torrwch y cig moch mewn sawl darn a'u rhewi'n unigol.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 630
Cyfanswm Fat 60 g
Braster Dirlawn 22 g
Braster annirlawn 28 g
Cholesterol 82 mg
Sodiwm 2,247 mg
Carbohydradau 11 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 11 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)