Pattodau Eidion Jamaicaidd

Gwneir y rysáit hon o gig eidion Jamaica gyda thasell fflamiog ac wedi'i lenwi â llenwi cig eidion iawn.

Gellir dod o hyd i'r patties pobi hyn trwy Jamaica ar ysgwyddau bwyd ochr ochr y ffordd, mewn byrbrydau, ffreutur ac unrhyw le sy'n gwerthu bwyd. Mae'n rhaid i chi os ydych chi byth yn ymweld â Jamaica.

Maent yn hawdd eu gwneud ac maent yn llawer mwy na phatrymau traddodiadol. Mae ffordd hoff o'u bwyta yn Jamaica wedi'i rannu rhwng bara coco (bwnd brechdanau burast nad yw'n cynnwys coco a dim cnau coco er ei enw). Golchwch hi â chwrw oer, oer poeth neu ddiod o ffrwythau oer.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gwnewch y Goes Greglys

 1. I bowlen fawr, ychwanegwch flawd, 1 llwy de o halen a thyrmerig a'i gymysgu'n drylwyr.
 2. Rhowch y bwmp i mewn i flawd nes bod darnau bach o fyrhau wedi'u cwmpasu'n llwyr â blawd.
 3. Arllwyswch mewn 1/2 cwpan y dŵr iâ a chymysgu â'ch dwylo i ddod â'r toes gyda'i gilydd. Cadwch ychwanegu dŵr iâ 2 i 3 llwy fwrdd ar y tro nes bod y gymysgedd yn ffurfio toes.
 4. Ar y cam hwn, gallwch dorri'r toes yn 2 ddarnau mawr, lapio mewn plastig ac oeri am 30 munud cyn ei ddefnyddio.
 1. Fel arall, cwtogwch y toes i mewn i 10 i 12 o ddarnau cyfartal, rhowch chi mewn platen neu daflen pobi, gorchuddiwch yn ddiogel gyda lapio plastig a gadewch i chi oeri am 30 munud tra byddwch chi'n gwneud y llenwad.

Gwnewch y Llenwi

 1. Ychwanegu cig eidion daear i bowlen fawr. Chwistrellu yn yr holl sbeisen a phupur du. Cymysgwch gyda'ch gilydd a'u neilltuo.
 2. Cynhesu olew mewn sgilet tan boeth.
 3. Ychwanegwch winwns a rhowch hyd nes y bydd yn dryloyw. Ychwanegwch bupur poeth, garlleg a theim a pharhewch i gael eich saethu am funud arall. Ychwanegu 1/4 llwy de halen.
 4. Ychwanegwch gig eidion daeariog a chwythwch i gymysgu, torri unrhyw glwmpiau, a gadewch goginio nes nad yw'r cig bellach yn binc.
 5. Ychwanegu cysglod a mwy o halen i'w flasu.
 6. Arllwyswch mewn 2 cwpan o ddŵr a'i droi. Dewch â'r cymysgedd i ferwi, yna cwtogi ar y gwres a gadewch iddo fudferu nes bod y rhan fwyaf o'r hylif wedi anweddu a beth bynnag sy'n weddill wedi lleihau i saws trwchus.
 7. Plygwch mewn winwns werdd. Tynnwch o'r gwres a gadewch i oeri yn llwyr.

Cydosod y Patties

 1. Rhowch yr wy a'r dwr at ei gilydd i wneud golchi wyau. Rhowch o'r neilltu.
 2. Nawr gallwch chi baratoi'r toes mewn dwy ffordd.
 3. Dull Cyntaf: Arfer yr arwyneb gwaith a'r pin rholio. Pe baech wedi ei dorri i mewn i 2 ddarnau mawr, yna cymerwch un o'r darnau mawr a'i rolio mewn cylch mawr iawn. Cymerwch bowlen gydag ymylon eang (tua 5 modfedd) a thorri allan tri chylch.

 4. Rhowch oddeutu 3 llwy fwrdd o lenwi'r llenwi i 1/2 o bob cylch. Rhowch fys i mewn i'r dŵr a gwlychu ymylon y crwst. Plygwch dros y hanner arall a phwyswch i selio.

 5. Cymerwch fforch a chrimpiwch yr ymylon. Torri unrhyw beth ychwanegol i'w wneud yn edrych yn daclus ac yn unffurf. Rhowch ar daflen pobi gyda parchment a pharhau i weithio hyd nes y byddwch wedi rolio'r holl toes ac yn llenwi'r patties.
 1. Ail Dull: Os oeddech wedi torri'r toes cyn i ddarnau unigol, gweithio gydag un darn o toes ar y tro. Rholiwch ef ar arwyneb ffwrn i gylch 5 modfedd neu ychydig yn fwy. Peidiwch â phoeni os nad yw'r ymylon yn berffaith.

 2. Rhowch 3 llwy fwrdd o lenwi'r llenwi ar un ochr i'r cylch. Rhowch fys i mewn i'r dŵr a gwlychu ymylon y crwst. Plygwch dros y hanner arall a phwyswch i selio.

 3. Cymerwch fforch a chrimpiwch yr ymylon. Torri unrhyw beth ychwanegol i'w wneud yn edrych yn daclus ac yn unffurf. Rhowch ar daflen pobi gyda parchment a pharhau i weithio nes i chi roi'r holl toes wedi'i rolio a'i lenwi.

Frying a Gwasanaethu'r Patties

 1. Ar ôl ffurfio'r patties, rhowch y pasiau yn yr oergell tra byddwch chi'n gwresogi'r ffwrn i 350 F.
 2. Ychydig cyn ychwanegu'r sosbenni gyda'r patties i'r ffwrn, brwsiwch y patties gyda golchi wyau.
 3. Gwisgwch docynnau am 30 munud neu hyd yn oed yn frown euraid.
 4. Oeri ar raciau gwifren.
 5. Gweini'n gynnes.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 425
Cyfanswm Fat 33 g
Braster Dirlawn 11 g
Braster annirlawn 15 g
Cholesterol 78 mg
Sodiwm 239 mg
Carbohydradau 9 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 23 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)