Pecyn Caws Pwmpen Dim-Bake Bake

Cajeta (cah-HEH-tah) yw caramel llaeth gafr Mecsico ei hun, gwir hyfryd. Wedi'i gymysgu â chaws hufen , pwmpen, a chyffwrdd sbeis, yna'n cael ei ledaenu i gwregys siocled Maria , mae gan y pwdin hwn ychydig o bopeth heb fod yn rhy gyfoethog. Peidiwch â chael eich twyllo gan ei ymddangosiad dan sylw; yn union fel pobl sydd wedi bod yn gyfoethog am genedlaethau, nid oes angen i chi fod yn fflach pan fyddwch chi'n ddiogel yn eich cyfoeth o fwynhad, hyfrydedd, arogl gwyliau, a dosbarth.

Byddwch wrth eich bodd pa mor hawdd yw hyn i'w roi at ei gilydd, hyd yn oed os ydych chi'n gwneuthurwr cacennau cyw dibrofiad nad yw'n berchen ar ffenestr gwanwyn . Gallwch ddewis gwneud dim ond un pwdin fawr neu 10 cacennau caws unigol, a bydd y gwead ychydig yn fwy llachar ac yn llai dwys na'r hyn sydd yn y cacen caws pobi nodweddiadol.

Sylwer: Os na allwch chi gael neu baratoi cajeta Mecsicanaidd dilys, mae croeso i chi ddisodli'r caramel bas-Lladin clasurol de leche yn y rysáit hwn. Yn absenoldeb cwcis Maria siocled, defnyddiwch y Marias gwastad vanilla cwbl cynhwysfawr, neu gliceri graham wedi'i falu yn lle'r lle.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gwnewch y Crust:

 1. Rhowch y cwcis Maria i mewn i fag plastig top zip zip. Defnyddio pin dreigl neu botel gwag i wasgu'n ôl ac ymlaen nes bod y cwcis wedi'u malu i mewn i fraster bach. (Ar wahân, cwciwch y cwcis mewn prosesydd bwyd nes ei falu.) Bydd gennych chi rhwng 2 1/2 a 2 1/3 cwpan o fraster.
 2. Toddwch y menyn, naill ai mewn padell fawr ar ben y stôf neu mewn powlen plastig-diogel microdon-ddiogel mewn ffwrn microdon. Ychwanegu'r briwsion y cwci a'r seiname i'r menyn wedi'i doddi a'i droi'n drylwyr. Rhowch 1/3 cwpan o'r gymysgedd ar wahân i addurno top eich cacen caws.

 1. Gwasgwch weddill y cymysgedd pysgod yn gadarn i waelod (iau) panelau cacennau caws cyw iâr 9- neu 10 modfedd, 10 tunyn muffin wedi'i linellu, neu ddysgl pobi petryal (11 x 7 x 2-modfedd , neu debyg). Rhewewch y crust am hanner awr.

Paratowch y Llenwi Caws Hufen:

 1. Cymysgwch y siwgr caws hufen, pwmpen, siwgr a pwmpen gyda'i gilydd. Peidiwch â chymysgu gyda chymysgydd trydan nes bod y gymysgedd yn llyfn ac yn unffurf.
 2. Defnyddiwch sgriwr rwber i blygu yn y top pwdin wedi'i chwipio, gan droi'n ysgafn nes ei fod wedi'i gyfuno'n dda. Rhowch o'r neilltu.

Cydosod Eich Cacen Ces:

 1. Rhowch y cajeta neu dulce de leche i mewn i fag-sothach a'i selio'n dda. Mynnwch y bag hwn i mewn i sosban o ddŵr poeth iawn (heb ei berwi) am ychydig funudau fel bod y caramel yn meddalu ac yn dod yn fwy hyblyg.

 2. Cymerwch y bag allan o'r dŵr poeth a'i sychu. Cymerwch eich crib allan o'r oergell. Trowch gornel y bag gyda siswrn.

 3. Ar gyfer un cacen fawr o gaws: Peipiwch linell cajeta o amgylch top y crwst, ar yr ymyl. Llinellau pibellau dros ben uchaf y crwst nes eich bod wedi defnyddio tua hanner y cajeta. (Ni fyddwch yn cwmpasu'r crwst gyda cajeta yn llwyr.)

  Ar gyfer cacennau caws unigol: Peipiwch linell cajeta o gwmpas ymyl pob un, yna pibellwch am lwy fwrdd i ganol pob un.

 4. Rhowch y caws hufen yn llenwi i mewn i'r sosban neu'r tuniau myffin sy'n cynnwys y gwregys a'i esmwythu mewn haen hyd yn oed, gan sicrhau ei fod yn cyrraedd yr ymylon.

 5. Gwasgwch weddill y caramel dros y gymysgedd caws hufen. Defnyddiwch gyllell menyn neu sbeswla metel i dorri'r cajeta'n ysgafn fel ei fod yn cymysgu â'r haen uchaf iawn o gaws hufen.

 1. Chwistrellwch y cwcis wedi'u malu yn ôl dros ben y pwdin.

 2. Gwnewch eich cacen caws yn oeri am o leiaf 3 awr fel y bydd yn gadarn yn llwyr, yna yn gwasanaethu ac yn mwynhau!

I Gwasanaethu:

Os ydych wedi gwneud un cacen caws mawr, tynnwch y sosban allan a chludwch y ffoil alwminiwm, yna slice a phlât.

Os gwnaethoch chi dogn unigol, cuddiwch y llinellau cwpanog i ffwrdd a rhowch bob cacen caws ar blât pwdin.