Porchetta - Rhost Porc Eidion wedi'i Stwffio a'i Rolio

Mae Porchetta (enwog "pore-KET-AH") yn rysáit enwog Eidalaidd ar gyfer ysgwydd porc heb ei esgeuluso a menyn wedi'i stwffio â selsig wedi'i wneud yn ffres, a'i lapio a'i rostio mewn bolc porc, sy'n crebachu yn cuddio suddiau blasus pan fydd y porchetta wedi'i dorri. Rydym wedi rhoi llein porc yn lle'r ysgwydd gan ei bod yn dal gyda'i gilydd ac yn gwneud slicing yn haws. Y peth gorau yw paratoi'r porchetta y diwrnod o'r blaen (heb goginio), ac oeri dros nos, sy'n caniatáu i'r bol porc sychu felly mae'n crispy ychwanegol pan fydd wedi'i rostio.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Gofynnwch i'ch cigydd i glöynnod byw y sain porc fel ei fod yn gosod gwastad fflat i 1 modfedd. Os nad oes cigydd gennych, gallwch chi ei wneud yn hawdd trwy ddilyn y cam nesaf.
 2. Torrwch agor y porc i lawr y ganolfan, yn ei hyd, gan atal 1 modfedd o'r ochr arall. Wrth i chi dorri'r loin, agorwch y fflap rydych chi'n ei dorri fel llyfr. Torrwch i'r rhan fwy trwchus yr ydych newydd ei dorri, unwaith eto'n stopio ar 1 modfedd, a'i agor fel y gwnaed y toriad cyntaf. Lledaenwch y loin felly mae'n fflat.
 1. Chwistrellwch y sain gyda halen Kosher a phupur daear.
 2. Torrwch ben y bwlb fennel i ffwrdd ac arbed y ffrwythau diflas. Chwarter y bwlb, yna sleiwch yn denau iawn. Torri'r ffrwythau'n fân.
 3. Cynhesu'r olew olewydd mewn sgilet dros wres canolig, ac ychwanegu'r ffenel (ac eithrio'r ffrwythau), nionyn, garlleg, hadau ffenigl, pupur coch, a rhosmari. Gosodwch 8 munud nes ei fod yn frown golau, yna ychwanegwch y porc daear, a'i goginio, gan droi'n aml, nes nad yw'n binc mwyach.
 4. Blaswch am halen a phupur, ac addaswch sesiynau hwylio, os dymunir. Trosglwyddwch i bowlen gymysgedd fawr a chaniatáu i oeri. Cyfunwch yr egg panko, yr wy wedi'i guro a chwistrell lemwn i'r gymysgedd porc brown.
 5. Gosodwch y croen y bolyn porc i lawr ar wyneb gwaith. Defnyddiwch gyllell pario sydyn i sgorio patrwm croesi i mewn i'r bol. Mae hyn yn caniatáu i'r braster ychwanegol gael ei rendro a chaniatáu i'r croen fod yn ysgafn. Trowch y bol dros, ochr y croen i fyny a chlygu sleidiau bach dros ben. Gan ddefnyddio tendr cig, buntiwch y bol dros yr wyneb cyfan.
 6. Gosodwch y lwyn porc fflat ar ben y bolc porc. Lledaenwch y gymysgedd porc brown brown yn gyfartal dros y llain porc, yna rholiwch y bol a'r ysgwydd gyda'i gilydd fel rhol jeli. Clymwch â chywell cigydd bob amser i ddal ati i gyd. Gallwch goginio'r porchetta nawr, neu ei oeri, ei ddarganfod, dros nos.
 7. Os ydych chi wedi rheweiddio'r porchetta dros nos, gadewch iddo ddod i dymheredd yr ystafell 2 awr cyn rostio.
 8. Cynhesu'r popty i 350 F. Yn rhydd y tymor y porchetta gyda halen a phupur Kosher, yna ei osod ar rac mewn padell rostio neu daflen pobi. Rostio am 2 i 2-1 / 2 awr.
 1. Edrychwch ar y tymheredd mewnol gyda thermomedr sy'n cael ei ddarllen ar unwaith . Pan fydd yn darllen 145 F, cymerwch y porchetta allan o'r ffwrn. Os nad yw'r croen porchetta wedi'i frown eto, cynyddwch y tymheredd popty i 500 F, a rhostiwch 10 munud arall.
 2. Gadewch i'r porchetta orffwys 20 munud, yna rhowch hi mewn sleisennau. Mae unrhyw porchetta sydd dros ben yn gwneud brechdanau anhygoel y diwrnod canlynol.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 2194
Cyfanswm Fat 191 g
Braster Dirlawn 68 g
Braster annirlawn 89 g
Cholesterol 452 mg
Sodiwm 360 mg
Carbohydradau 14 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 99 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)