Pretzels Meddal Cartref

Mae'r esgidiau euraidd ysgafn ysgafn hyn yn gwneud byrbryd ardderchog ar gyfer casglu neu barti diwrnod gêm, ac maen nhw'n hawdd eu paratoi a'u pobi. Mae'r gymysgedd alcalïaidd o ddŵr berw a soda pobi yn creu'r tu allan brown cyfoethog dros yr amser pobi cymharol fyr, gan adael canol y pretzel meddal a bara.

Gweinwch y pretzels gyda'ch hoff fawn cyfan neu fwstard gourmet, neu weini gyda dip mwstard neu mwstard melyn plaen. Byddai'r Saws Barbeciw Mwstard hwn yn gwneud llety gwych hefyd.

Roedd halen y môr fflachog (fleur de sel) gyda sganiau meddal yn y llun. Cafodd y toes stiff ei glustnodi gyda chymysgydd stondin gyda'r atodiad bachyn toes, ond mae croeso i chi glinio â llaw.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cyfunwch y dwr cynnes, y burum, a'r siwgr yn y bowlen o gymysgydd stondin. Gadewch i'r gymysgedd sefyll am tua 15 munud, neu hyd nes ychydig yn ewynog.
 2. Dechreuwch yr olew olewydd, y cwpan 3 1/2 o flawd, a'r halen. Gan ddefnyddio'r bachyn toes, gliniwch ar gyflymder isel canolig am tua 10 munud. Bydd y toes yn llym, ond yn ychwanegu symiau bach o ddŵr, tua 1/2 llwy de ar y tro, os oes angen.
 3. Caswch y toes i mewn i bêl a'i le mewn bowlen fawr o olew. Trowch y toes i guro'n drylwyr gyda'r olew. Gorchuddiwch y bowlen gyda lapio plastig a gadewch iddo gynyddu mewn lle cynnes am oddeutu awr, neu hyd nes dyblu.
 1. Llinellwch ddwy daflen pobi mawr gyda phapur.
 2. Cyn y bydd y toes wedi gorffen yn codi, llenwch sosban ddwfn fawr gyda'r dŵr (mae ffwrn fawr o Iseldiroedd neu badell saute 4- i 6-quart dwfn yn gweithio'n dda). Cychwynnwch yn y soda pobi. Dewch i ferwi.
 3. Cynheswch y ffwrn i 450 °.
 4. Trowch y toes allan ar wyneb ysgafn a ffowch ychydig. Torrwch i 12 darnau unffurf, tua 2 i 2 1/4 ounces yr un. Rhowch bob darn yn rhaff hir tua 18 i 20 modfedd o hyd. Trwy dorri'r ddau ben, tynnwch nhw i fyny ychydig ac tuag at ei gilydd, gan ffurfio ugrgr, yna croeswch un pen dros y llall. Gwasgwch y pennau gyda'i gilydd ar waelod y siâp hirgrwn, gan ffurfio pretzel. Ailadroddwch gyda'r darnau o toes sy'n weddill.
 5. Rhowch yr esgyrn ar y taflenni pobi gyda parchment.
 6. Gosodwch tri pretzels yn ofalus i'r dŵr berw; berwi am 45 eiliad, troi unwaith gyda llwy slotio mawr.
 7. Eu tynnwch yn ofalus o'r dŵr a rhowch nhw yn ôl ar y taflenni pobi papur gyda phapur.
 8. Chwistrellwch bob pretzel gyda ychydig o halen bras.
 9. Pobwch y pretzels am tua 10 i 12 munud, neu hyd nes y bydd brown brown eiddgar, yn cylchdroi y badell tua hanner ffordd drwy'r amser pobi.

Prynwch Cymysgydd Stand 575 Watt Proffesiynol Kitchenaid O Amazon

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 181
Cyfanswm Fat 8 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 5 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 1,979 mg
Carbohydradau 24 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 3 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)