Prickly Pear - Ffrwythau Cactus

Sut i gynaeafu, paratoi a bwyta'r ffrwythau blasus hwn.

Mae cactus a'u ffrwythau yn rhan fawr o fwyd Mecsicanaidd. Defnyddir y padiau cactus eang, fflat ("nopales") mewn llawer o brif brydau Mecsico megis salad, wyau ac fel llenwad ar gyfer prydau eraill. Mae'r ffrwythau cacti, a elwir weithiau'n "Ffrwythau Prickly" yn hapus iawn a gellir eu bwyta'n amrwd, yn union oddi ar y planhigyn. Gan ddibynnu ar lefel afiechyd, gallant amrywio o ychydig yn melys i melys syrupi.