Pwrs Aur Golden Appetizer

Mae'r driniaeth blasus hon o Thai yn gwneud blasus parti gwych. Mae byrddau aur yn fyrbryd neu fwydydd Thai clasurol gyda chig corsen neu gerdyn cranc fel y gall y prif gynhwysyn (cyw iâr wedi'i rostio neu dwrci hefyd gael ei roi yn ei le). Mae'n rysáit Thai sy'n hawdd ei wneud, a gellir ei roi at ei gilydd cyn amser os ydych chi'n bwriadu cael cwmni. Dim ond gwneud y pyrsiau, eu rhoi yn yr oergell, yna ffrio i fyny gyda'r cwmni yn cyrraedd. Mae saws chili melys Thai yn gwneud cyfeiliant gwych a gellir ei brynu yn y mwyafrif o gadwyni siopau groser y dyddiau hyn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Os ydych chi'n dechrau gyda berdys amrwd, yn tynnu'r cregyn yn gyflym ac yna'n carthu'r berdys mewn dŵr berw am 2-3 munud neu hyd nes y bydd pinc a phet.
 2. Rhowch gig carreg neu bren cranc wedi'i goginio (neu un o'r dirprwyon) mewn prosesydd bwyd neu chopper. Ychwanegwch yr holl gynhwysion pastio sbeis, yna proseswch yn dda.
 3. Os nad oes prosesydd bwyd na chopper gennych chi: Slicewch y cig mor fanwl ag y gallwch chi, yna ychwanegwch yr holl gynhwysion pysgod sbeisiog a throwch yn dda i'w ymgorffori.
 1. Blaswch y cymysgedd hwn, gan ychwanegu 1/2 llwy fwrdd. mwy o saws pysgod os nad yw'n ddigon saeth. Os yw'n rhy saeth (gallai hyn fod yn wir os ydych chi'n defnyddio berdys neu brencennog tun), ychwanegwch wasgfa hael o sudd calch.
 2. I greu'r pyrsiau, bydd angen brwsh arnoch (fel brwsh crwst) a bowlen fach o ddŵr. Lledaenwch 4-6 o gludwyr wonton dros wyneb glân (mae bwrdd gwrth-frig neu bwrdd torri yn gweithio'n dda). Rhowch y brwsh mewn dŵr a gwlyb 1 modfedd o gwmpas ymyl pob gwrapwr.
 3. Rhowch swm bach (1/2 cwp i 1 llwy de) o lenwi canol pob gwrapwr. Nawr, trowch i fyny ochr yr ymosodwyr a'u tyngu gyda'i gilydd dros y llenwad. Tip: Mae'n helpu os ydych chi'n gwlychu'ch bysedd wrth i chi bywio er mwyn sicrhau'r pwrs.
 4. Rhowch y pyllau gorffenedig ar blât glân. Parhewch i wneud y pyrsiau fel hyn nes bod yr holl lenwi wedi'i ddefnyddio i fyny.
 5. Awgrym ymlaen llaw: Os ydych chi'n disgwyl gwesteion, gorchuddiwch y plât o bysedd ac oergell tan ychydig cyn y gwesteion yn cyrraedd (neu yn union ar ôl) - hyd at 24 awr ymlaen llaw. Yna parhewch ymlaen gyda'r camau olaf.
 6. Arllwyswch olew i mewn i wok neu badell ffrio fach, fel bod olew o leiaf 1 modfedd o ddyfnder. Gwres dros wres canolig-uchel. Pan fydd olew yn ffurfio llinellau symud ar draws gwaelod y sosban, ceisiwch dipio yng nghornel lapio gwenyn. Os bydd yr olew yn dechrau clymu o amgylch y gwrapwr, mae'n barod i ffrio. Os na fydd dim yn digwydd, aroswch funud arall a cheisiwch eto.
 7. Pan fo olew yn ddigon poeth, defnyddiwch darnau i osod pedair neu bum pyrsiau ar eu hochr yn y sosban. Gadewch i ffrio 30 eiliad, neu nes eu bod yn troi'n euraidd brown, yna trowch drosodd. Ffriwch nes bod y pyrsiau yn unffurf yn frown, yna'n draenio ar dywel te neu lliain bapur. Cadwch blychau yn gynnes yn y ffwrn nes bod yn barod i wasanaethu.
 1. Cyn ei weini, clymwch bob pwrs gyda hwyl. Mae'n rhaid i chi wneud hyn yn ofalus, neu eich bod yn hwyliog gyda chwyth. Rwy'n ei chael hi'n helpu i glymu'r bwlch yn gyntaf, yna ei lithro dros ben y pwrs.
 2. Gweinwch y pyrsiau gyda Saws Chili Sweet Thai, sydd ar gael mewn siopau bwyd Asiaidd / Tsieineaidd a llawer o'r cadwyni siopau bwyd mwy.