Ricotta De Eidal Eidaleg a Rysáit Cacen Gellyg

Mae'r pwdin yma ychydig yn gymhleth i'w wneud ond yn sicr mae'n werth yr ymdrech. Un blas a byddwch chi'n deall pam ei fod yn un o ffefrynnau De Eidal. Mae gellyg, cnau cyll, a ricotta yn cyd-fynd â'i gilydd yn dda iawn yn y gacen hon.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

I Wneud y Haenau Dacquoise

 1. Cynhesu'r popty i 350 ° F (177 ° C) gyda raciau yn y trydydd uchaf ac isaf y ffwrn.
 2. Llinellwch ddwy daflen pobi gyda phapur.
 3. Gan ddefnyddio padell cacen 9 modfedd fel canllaw, tynnwch gylch mewn pensil ar bob darn o bapur perffaith, yna trowch drosodd y papur darnau fel y gellir gweld yr ysgrifen drwy'r papur.
 4. Olew olew y papur perffaith y tu mewn a ychydig y tu hwnt i'r ddau gylch gyda olew safflower neu olew arall sy'n blasu niwtral.
 1. Cyfunwch y cnau cyll a siwgr melysion mewn prosesydd bwyd a phrosesu nes bod y cnau yn wead y cornmeal cywrain canolig, gan dorri i lawr y bowlen yn ôl yr angen.
 2. Rhowch y gwyn wy gyda'r halen ar gyflymder canolig mewn cymysgydd stondin sydd wedi'i osod gyda'r atodiad gwisg nes eu bod yn ffurfio brigiau meddal.
 3. Gyda'r cymysgydd yn rhedeg, ychwanegwch y siwgr gronogedig mewn ychydig o ychwanegiadau, yna cynyddwch y cyflymder i fod yn uchel a'i guro nes bod y brig yn ffurfio, ond nid yw'n sychu. (Fel arall, defnyddiwch gymysgydd trydan llaw.)
 4. Defnyddiwch sbatwla mawr i blygu yn y cnau cyll mewn tair ychwanegiad, nes eu bod wedi'u hymgorffori'n llawn.
 5. Rhannwch y gymysgedd dacquoise yn gyfartal rhwng y ddwy daflen pobi, a'i ledaenu gyda sbatwla gwrthbwyso bach i lenwi'r cylchoedd mewn haen hyd yn oed yr holl ffordd i'r ymylon.
 6. Bacenwch nes bod yr haenau yn sych i'r cyffwrdd ac yn ysgafn o euraid dros ben, o 25 i 30 munud, gan gylchdroi'r sosbannau i fyny i'r gwaelod ac yn ôl i hanner ffordd yn ôl trwy bobi.
 7. Trosglwyddwch yr haenau ar eu leinin papur papur i wyneb fflat. Bydd y cacennau wedi ehangu ychydig: er mwyn sicrhau y byddant yn ffitio i mewn i'r sosban, yn troi o gwmpas ymylon yr haenau cynnes gyda chyllell pario miniog, gan ddefnyddio padell cacen 9 modfedd fel canllaw.
 8. Sleidwch yr haenau ar rac wifren i oeri yn llwyr.

I Baratoi'r Llenwi

 1. Rhowch y gellyg mewn sgilet fach bach ac ychwanegu'r siwgr a sudd lemwn. Trowch dros wres uchel nes bod y ffrwythau yn dryloyw, rhwng 8 a 10 munud. Tynnwch o'r gwres a'i droi yn y gwirod. Trosglwyddwch y ffrwythau i strainer bach a osodir dros bowlen a'i neilltuo i oeri.

I Wneud y Mousse Ricotta

 1. Gwasgwch y ricotta trwy rwystr rhwyll ultrafine neu sgrin chwistrellu i mewn i fowlen fawr. Defnyddiwch sbeswla i'w droi yn y siwgr gronnog a'r fanila nes ei fod wedi'i gymysgu'n dda.
 2. Mewn powlen ar wahân, chwipiwch 1 cwpan o'r hufen gan ddefnyddio cymysgydd trydan hyd nes y bydd y copa'n gadarn. Defnyddiwch sbatwla mawr i blygu'r hufen chwipio i'r gymysgedd ricotta; neilltuwyd.
 3. Rhowch y gelatin i fowlen fach o ddŵr oer i'w ollwng yn llwyr; gadewch i chi sefyll am 5 munud i feddalu.
 4. Cynhesu'r 2 lwy fwrdd o hufen sy'n weddill mewn powlen yn y microdon neu mewn sosban fach dros wres canolig nes iddo efelychu.
 5. Gwasgwch y dŵr oddi wrth y gelatin wedi'i hesw a'i droi'n yr hufen poeth nes ei fod yn diddymu'n llwyr.
 6. Cychwynnwch cwpan 1/4 y gymysgedd ricotta i'r gelatin a ddiddymwyd, yna defnyddiwch sbatwla mawr i blygu'r cymysgedd hwn yn ôl i'r ricotta nes ei gymysgu'n dda.
 7. Plygwch yn ofalus y gellyg wedi'i ddraenio oeri i'r mousse ricotta. (Anwybyddwch y surop gellyg neu'r warchodfa ar gyfer defnydd arall.)
 8. Gorchuddiwch y mousse ac oergell am 2 awr.

I Gosod y Cacen

 1. Rhowch dacquoise o gwmpas y brig i fyny mewn padell gwanwyn 9-modfedd.
 2. Lledaenwch y ricotta-gel yn llenwi dros y gacen, gan lefelu'r top.
 3. Top gyda'r ail gacen.
 4. Gorchuddiwch y sosban yn dynn gyda lapio plastig ac oergell nes ei osod, o leiaf 4 awr neu hyd at ddiwrnod. (Gellir rhewi'r gacen yn y sosban am hyd at 1 mis. Trosglwyddwch i'r oergell i daflu dros nos, yna gadewch i sefyll ar dymheredd yr ystafell am 1 awr cyn ei weini.)
 5. I weini, rhyddhewch y cylch allanol o'r sosban a throsglwyddwch y gacen at ei ganolfan i blatyn gweini, neu defnyddiwch sbatwla mawr i drosglwyddo'r gacen yn uniongyrchol i'r plat.
 1. Rhowch y cacen yn hael gyda siwgr melysion a'i dorri'n lletemau gyda chyllell serrated miniog.

Wedi ei ailargraffu gyda chaniatâd Pwdinau Southern Italian gan Rosetta Costantino (Ten Speed ​​Press, 2013). [Prynwch ar Amazon]

Mwy o Ryseitiau Cacennau Amazing

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 481
Cyfanswm Fat 20 g
Braster Dirlawn 11 g
Braster annirlawn 6 g
Cholesterol 59 mg
Sodiwm 161 mg
Carbohydradau 64 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 15 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)