Jhinga Biryani

Gwnewch unrhyw achlysur hyd yn oed yn fwy arbennig trwy wasanaethu'r pryd blas blasus hwn. Mae'n cynnwys haenau o reis Basmati bregus hir a grawngog wedi'u coginio mewn cyfuniad blasus o sbeisys cyfan a powdr, wedi'u coginio i berffeithrwydd. Mae Biryani yn cymryd amser i baratoi a gall y rhestr o gynhwysion ymddangos yn ddiddiwedd, ond mae'n werth yr ymdrech yn llwyr!

Yn ogystal, mae'r cynhwysion i gyd yn rhai cyffredin a ddefnyddir mewn coginio Indiaidd, felly maent yn hawdd dod o hyd i'ch archfarchnad leol neu siop fwyd Indiaidd. Efallai na fydd Biryani yn rhewi'n rhy dda ond bydd yn cadw am ddiwrnod neu ddau yn yr oergell ac yn blasu hyd yn oed yn well y diwrnod ar ôl iddo gael ei goginio. Mae Jhinga Biryani yn mynd yn dda iawn gyda salad gwyrdd a raita o'ch dewis.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Rhowch y cyfoethog mewn criatr dân a golchwch o dan redeg dŵr nes bod y dŵr yn rhedeg yn glir. Nawr rhowch y reis i mewn i fowlen ddwfn a llenwch y bowlen gyda digon o ddŵr cynnes i orchuddio'r reis yn llawn. Ewch am 30 munud.
 2. Ar ôl socian, rhowch y reis mewn pot dwfn ac ychwanegu digon o ddŵr i gwmpasu'r reis a 2 "uwchben hynny. Coginiwch y reis ar wres canolig nes ei wneud bron - i brofi, gwasgu ychydig o grawn rhwng y bawd a'r bys mynegai. yn swnllyd ond ni fyddant yn llawn mash. Draeniwch y reis sydd wedi'i goginio bron trwy griw ac yn cadw'r neilltu.
 1. Mowliwch y chimychiaid mewn powlen ddwfn, heb fod yn fetelau, trwy ychwanegu'r iogwrt, sudd lemwn, powdr tyrmerig, sinsir a phrisiau garlleg a halen i'w flasu. Cymysgwch yn dda a'i neilltuo am o leiaf 1 awr.
 2. Cynhesu gridyn neu fflat gwastad ar fflam cyfrwng ac rostiwch yr holl gynhwysion a grybwyllir o dan 'Ar gyfer masala sych / cymysgedd sbeis' nes eu bod yn dechrau dod yn ychydig yn dywyll ac yn tynnu aroma gwan.
 3. Peelwch y podiau cardamom a thynnwch hadau. Taflu croen i ffwrdd. Nawr chwiliwch yr holl gynhwysion wedi'u rhostio i bowdr cywir mewn grinder coffi glân a sych.
 4. Mellwch y cynhwysion a grybwyllir o dan "Ar gyfer masalau gwlyb" i glud llyfn mewn prosesydd bwyd .
 5. Cynhesu'r olew coginio mewn padell ddwfn tan yn boeth ac yna ffrio 1 o'r 3 dogn o winwns wedi'i sleisio nes eu bod yn ysgafn ac yn euraid. Pan fyddwch yn cael ei wneud, draeniwch a thynnwch o'r olew a'i gadw o'r neilltu ar dywelion papur i addurno biryani yn ddiweddarach.
 6. Yn yr un olew, ychwanegwch y winwnsyn sydd wedi eu sleisio a'u ffrio tan feddal. Nawr, ychwanegwch y tomatos a'u ffrio tan feddal.
 7. Ychwanegwch yr holl gynhwysion masala sych a gwlyb a baratowyd yn gynharach a ffrio nes bydd yr olew yn dechrau gwahanu'r cymysgedd cyfan.
 8. Nawr, ychwanegwch y llysgimychiaid a'r holl marinâd i'r cymysgedd sbeis hwn. Cychwynnwch a chaniatáu i goginio nes bydd y llysgimychiaid yn cael eu gwneud. Peidiwch â gorchuddio gan y bydd y llysgimychiaid yn cael rwber mewn gwead. Tymor gydag halen os oes angen. Tynnwch o'r tân.
 9. Rhowch y llinynnau saffron mewn 2 i 3 tbsps o laeth cynnes.
 10. Cymerwch ddysgl pobi mawr, dwfn (mae'n rhaid iddo fod â'i gwmpas ffwrn ei hun) a'i saim yn ysgafn gydag olew coginio . Rhowch y reis a'r pragwn fel a ganlyn: reis - ceirgenni - reis. Dewch â haen o reis. Cadwch ychydig o gorgimychiaid yn neilltuol i addurno ar y diwedd.
 1. Arllwyswch y llaffron â llaeth wedi'i chwythu dros ben uchaf y haen olaf o reis.
 2. Addurnwch gyda'r winwns ffresiog, dail coriander wedi'i dorri. Gorchuddiwch y dysgl a'i selio'n dynn.
 3. Pobwch mewn ffwrn F 350 o 350 gradd am 30 munud.
 4. Gweini'n boeth gyda saita raita a gwyrdd o'ch dewis.