Beth yw'r Gwahaniaeth rhwng Lo Mein a Chow Mein?

Mae pobl yn aml yn tybio mai'r prif wahaniaeth rhwng lo mein a chow mein yw'r math o nwdls a ddefnyddir. Mae'n gwneud synnwyr - wedi'r cyfan, mae nwdls chin mein yn ysgafn tra bod nwdls loin mein yn feddal, iawn? Mewn gwirionedd, mae'r prif wahaniaeth rhwng y ddau ddysgl poblogaidd hon yn y ffordd y mae'r nwdls yn cael eu paratoi.

Dim ond y gair Tsieineaidd am nwdls yw Mein neu mian. Mae Lo Mein yn golygu "taflu nwdls," tra bod chow mein neu chao mian yn golygu "nwdls wedi'u ffrio".

Pa fath o nwdls sy'n cael eu defnyddio mewn prydau Chow Mein a Lo Mein?

Gwneir y ddau lyn mein a chow mein gyda nwdls wyau Tseiniaidd - nwdls blawd gwenith gydag wyau wedi'u hychwanegu. Mae nwdls wyau ffres (o bosib tua 1/4 modfedd o drwch) orau ar gyfer mein, a gellir defnyddio naill ai ffres neu sych i wneud chow mein. Yn y naill ffordd neu'r llall, mae angen meddalu'r nwdls mewn dŵr berw cyn coginio. Mae nwdls sych wedi'u parboiled mewn dŵr berw am 5 i 6 munud cyn eu defnyddio, tra bo angen nwdls wyau ffres yn unig am ferwi am 2 i 3 munud. Bydd union faint yr amser coginio yn dibynnu ar drwch y nwdls, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau pecyn os yw ar gael. Ond p'un a ydych chi'n gweithio gyda nwdls ffres neu sych, y nod yw eu berwi nes eu bod nhw wedi'u coginio ond nad ydynt yn rhy feddal (beth yw alwad yr alwad " al dente " neu "wedi'i goginio i'r dant").

Os nad yw nwdls wyau Tseiniaidd ar gael, mae pasta Eidalaidd fel fettucini neu linguini yn gwneud lle defnyddiol.

Gellir gwneud llên "cyflym a budr" trwy ddefnyddio nwdls Ramen gyda phacyn blas.

Sut Paratowyd Lo Mein a Chow Mein?

Un dull o baratoi nwdls chow mein yw eu ffrio ar wahān i mewn i "gremacen nwdl" ac yna arllwyswch y cig a llysiau wedi'u ffrio-ffrïo dros y nwdls wedi'u ffrio. Gall y nwdls chow mein hefyd gael eu twyllo gyda'r cig / dofednod a llysiau.

Gyda loin mein, mae'r nwdls parboiled yn cael eu hychwanegu'n aml ger ddiwedd y coginio i wresogi trwy'r cynhwysion a'r saws eraill. Fel arall, efallai y bydd y nwdls parboiled yn cael eu taflu â saws a bod y cynhwysion wedi'u ffrwytho'n cael eu dywallt, fel yn y rysáit hwn ar gyfer Dragon Lady Lo Mein gyda Nwdls Tsieineaidd Ffres.

Gan mai sêr go iawn o unrhyw ddysgl y môr yw'r saws, nid yw'n syndod bod ryseitiau Lo Mein yn aml yn defnyddio mwy o saws na ryseitiau chow mein

Pa Gwell - Chow Mein neu Lo Mein?

Daw'r cyfan i lawr i'ch blas personol. Mae nwdls loin mein meddal yn tyfu mwy o'r saws. Ar y llaw arall, gallwch gael amrywiaeth fwy o wead mewn dysgl mein chow. Er enghraifft, gellid cyfuno nwdls a seleri crunchy gyda madarch meddal, brwynau ffa, a tomatos sudd.

Oeddet ti'n gwybod?

Tra bod chow mein gyda nwdls crisp tenau yn staple o lawer o fwytai tynnu allan o Tsieineaidd, mae gan fersiynau mwy dilys o chao mian nwdls meddal. Mae'r prif wahaniaeth rhwng y ddau yn dod i lawr i amser ffrio: ar gyfer sychwr, nwdls crisper, ychwanegu mwy o olew a chynyddu'r amser ffrio .

Ryseitiau Chow Mein a Lo Mein


Cyw iâr Chow Mein - y dysgl clasur Tsieineaidd

Chow Mein Cyw iâr wedi'i Byw - wedi'i wneud gyda nwdls wedi ei falu i dorri i lawr ar y braster.Tofu a Cashew Chow Mein - ar gyfer y llysieuol.

Twrci Chow Mein - ffordd wych o ddefnyddio twrci wedi'i goginio dros ben, neu gallwch ddefnyddio twrcwn tun hefyd.

Cig Eidion a Brocoli Lo Mein Gyda Ramen - Mae'r pecyn blas o'r nwdls Ramen yn cael ei gyfuno â saws wystrys i fwydo cig eidion a brocoli marinog.

Gwregys Lo Mein Gyda Thri Llys - mae egin bambŵ, madarch a phupur coch yn rhoi blas i'r dysgl nwdls bwyd môr hwn.